Gândirea sistemică: caracteristici, principii, aplicații și exemple

Gândirea sistemică este abilitatea de a rezolva problemele dintr-un sistem complex. Se bazează pe studiul multidisciplinar al sistemelor; entități formate din părți interdependente și interdependente care creează altceva decât suma simplă a acestora.

Gândirea sistemică a apărut oficial în urmă cu aproximativ cinci decenii. Se bazează mai ales pe munca biologului Ludwig von Bertalanffy. În prezent, este utilizat atât în ​​domeniul științei, cât și în domenii mai aplicate, cum ar fi dezvoltarea personală sau managementul afacerilor.

Principala caracteristică a gândirii sistemice este că, spre deosebire de metoda științifică tradițională, ea nu încearcă să izoleze fiecare variabilă într-o situație și să o studieze separat. În schimb, înțelege că fiecare parte a unui set influențează ceilalți, așa că încearcă să le înțeleagă în ansamblu.

Utilizarea gândirii sistemice poate fi foarte benefică atât pentru persoanele care o aplică în viața proprie, cât și pentru a îmbunătăți productivitatea grupurilor de lucru, a companiilor sau a proiectelor. În acest articol vom discuta care sunt principiile sale cele mai importante și modul în care poate fi aplicat în diferite situații.

caracteristici

Se bazează pe teoria sistemelor

Teoria sistemelor este studiul interdisciplinar al entităților formate din diferite părți interdependente, fie naturale, fie create de om. Fiecare dintre aceste entități este cunoscută ca un "sistem", și acestea sunt, de obicei, descrise în funcție de limitele, scopul sau modul de funcționare a acestora.

Teoria sistemică spune că fiecare dintre aceste entități este mai mare decât suma simplă a părților sale. Acest lucru se datorează efectelor cum ar fi sinergia sau comportamentul emergent.

Ca atare, această disciplină susține că este imposibil să înțelegem cum funcționează un sistem fără a înțelege mai întâi ce componente sunt și cum se leagă unul de celălalt.

Din acest motiv, scopul general al teoriei sistemelor este de a descoperi care sunt limitele, dinamica, condițiile, scopul și relațiile care stau în spatele fiecărei entități.

Acesta poate fi aplicat practic în orice domeniu și este utilizat în prezent în subiecte variate precum filozofia, managementul afacerilor sau știința.

Gândirea sistemică, bazată pe această teorie, este o formă de raționament care încearcă să înțeleagă părțile care alcătuiesc un set și care este relația dintre ele. Acest tip de analiză ajută la găsirea cauzelor care stau la baza unei situații, împuternicind o persoană să o schimbe.

Ea merge de la particular la general

Gândirea sistemică utilizează o procedură foarte specifică pentru a analiza un set sau o situație specifică. Inițial, sunt examinate datele obiective contorizate în fiecare moment, cum ar fi rezultatele observabile sau situația din care este divizată. Apoi, ei încearcă să găsească cauzele care stau la baza și să le extrapoleze în alte zone.

În general, modul în care credem că este foarte diferit de acest lucru. De obicei, când avem o problemă specifică, căutăm cauzele din trecutul recent și în cele mai apropiate situații; și încercând să o rezolvăm, ne concentrăm pe soluții care funcționează pe termen scurt și nu vă îngrijorați de viitorul îndepărtat.

Dimpotrivă, gândirea sistemică încearcă să găsească toate cauzele unei situații și toate elementele care ar fi influențat-o, indiferent cât de îndepărtate sunt în timp și spațiu.

În plus, soluțiile propuse pot fi extrapolate la alte situații similare. Pe de altă parte, ele iau în considerare atât eficacitatea pe termen scurt, cât și posibilele riscuri în viitorul îndepărtat. Acest lucru se poate face numai prin înțelegerea pe deplin a tuturor elementelor care influențează un anumit scenariu.

Utilizați instrumente și tehnici care să vă ajute să reflectați diferit

Gândirea sistemică este o abilitate pe care majoritatea oamenilor nu o au serii bine dezvoltate. Pentru a facilita acest proces mai ușor, teoreticienii teoriei sistemelor au creat un număr mare de instrumente și proceduri care ne pot ajuta atunci când o aplicăm.

Aceste instrumente se bazează pe regulile care guvernează gândirea sistemică. Obiectivul principal este de a ne ajuta să observăm o situație dintr-un unghi diferit.

Astfel, în loc să se concentreze asupra scenariului prezent și a scenariului concret, aceste tehnici facilitează găsirea componentelor unui sistem.

Instrumentele de beton utilizate de gândirea sistemică variază în funcție de domeniul de aplicare. Este posibil să se găsească seturi de tehnici pentru managementul afacerii, gândirea critică sau dezvoltarea personală. De fapt, în ultimii ani, în fiecare dintre aceste subiecte a apărut o pregătire specializată.

Vă permite să acționați mai eficient cu privire la o problemă

Principalul beneficiu al gândirii sistemice este că ne permite să înțelegem pe deplin cauzele care au condus la o situație dată.

În plus, ne ajută și să înțelegem toate elementele care o determină să continue. Aceste două caracteristici sunt esențiale atunci când vine vorba de modificarea unui scenariu pe care nu-i place.

Prin înțelegerea pe deplin a cauzelor unei situații și a componentelor sale, este posibil să se dezvolte o soluție care să fie eficientă atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

În acest fel, gândirea sistemică, în ciuda faptului că este complexă pentru a se aplica ocazional, produce beneficii mari în domeniile în care este aplicată.

Principiile gândirii sistemice

După cum am văzut, gândirea sistemelor se bazează pe teoria sistemelor. Prin urmare, principiul său fundamental este construirea unui model universal în care sunt studiate toate elementele care formează o situație, precum și consecințele acestora.

Din acest principiu, se extrage o metodologie de patru etape care se aplică în toate domeniile în care se aplică gândirea sistemică. Pașii pot varia ușor în funcție de subiectul despre care vorbești, dar funcționarea sa de bază este întotdeauna aceeași.

Cele patru principii fundamentale ale gândirii sistemice sunt următoarele: dobândirea unei viziuni globale, recunoașterea sistemelor existente și a relațiilor lor, recunoașterea elementelor care le formează și studierea soluțiilor posibile și a efectelor acestora pe termen scurt și lung.

Achiziționarea unei viziuni globale

Primul pas necesar pentru a aplica o gândire sistemică la o situație este de a lua o perspectivă în acest sens. Adesea, consecințele cele mai imediate ale unui scenariu ne împiedică să vedem întregul.

Din acest motiv, înainte de a începe analiza aceluiași lucru, este necesar să ne întrebăm pe noi înșine ce anume suntem la prima vedere.

Pentru aceasta, există o serie de instrumente care ne ajută să examinăm posibilele cauze fundamentale ale unei situații, precum și toate elementele care o pot influența.

În acest fel, veți obține o nouă perspectivă și puteți începe să analizați mai eficient scenariul.

Recunoașterea sistemelor existente și a relațiilor acestora

Odată ce am reușit să evităm consecințele imediate ale situației pe care o studiem, următorul pas este să găsim toate sistemele care fac parte din ea.

Aceasta poate include atât sisteme umane (grupuri de lucru, relații de familie ...), cât și elemente inanimate sau chiar intangibile.

Astfel, de exemplu, într-o problemă de muncă unul dintre sistemele implicate este compania în sine și grupurile de muncitori din aceleași; dar ele sunt, de asemenea, de exemplu, sistemul informatic al aceluiași, convingerile oamenilor care aparțin societății sau situația financiară a companiei.

Găsirea tuturor sistemelor implicate într-o situație și înțelegerea modului în care se influențează reciproc este fundamentală înainte de a începe să căutați soluții specifice la o problemă.

Recunoașterea elementelor care le formează

Următorul pas după identificarea tuturor sistemelor care influențează o situație este de a găsi elementele care compun fiecare dintre ele. În plus, ca și în punctul anterior, este necesar să se înțeleagă modul în care se influențează reciproc, precum și sinergiile și proprietățile emergente pe care acestea le provoacă.

De exemplu, într-o problemă a companiei nu este suficient să se identifice faptul că grupul de angajați ai companiei este unul dintre sistemele care influențează situația. Este necesar să luăm analiza cu un pas mai departe și să încercăm să înțelegem pozițiile fiecăruia.

Acest lucru face ca gândirea sistemică să fie destul de complicată. Cu toate acestea, permite soluțiile aplicate să fie mult mai eficiente în îmbunătățirea situației fiecăruia dintre participanți.

Studierea soluțiilor posibile și a efectelor acestora

În sfârșit, odată ce ați identificat atât sistemele care influențează o situație, cât și elementele care compun fiecare dintre ele, pasul final este cel care are sarcina de a găsi o soluție la problema ridicată la începutul analizei. Datorită pașilor anteriori, este mult mai ușor să găsim o alternativă satisfăcătoare pentru toate părțile.

Cu toate acestea, în acest pas nu este bine să adoptați prima idee care apare după analiză. Pentru a evita problemele viitoare, este necesar să se identifice efectele pe termen scurt și lung ale fiecăreia dintre soluțiile propuse. Numai atunci puteți alege unul care va fi cel mai eficient pentru toate părțile implicate.

aplicații

Gândirea sistemică poate fi utilizată în aproape orice domeniu, deoarece majoritatea situațiilor în care suntem implicați sunt complexe și au elemente diferite care le influențează. Cu toate acestea, există mai multe probleme în care beneficiile acestei metodologii sunt mai mari decât în ​​mod normal.

Prima este lumea companiei. Crearea și dezvoltarea unei afaceri sau rezolvarea problemelor care apar în ea necesită o mare capacitate de analiză și capacitatea de a găsi toți factorii care influențează o situație. Prin urmare, gândirea sistemică este din ce în ce mai aplicată în managementul afacerilor.

Pe de altă parte, domeniul psihologiei (aplicat în special) beneficiază, de asemenea, enorm de gândirea sistemică. Mintea umană este unul dintre cele mai complexe sisteme existente în lume și fiecare fenomen psihologic este cauzat de multiple cauze interdependente.

În sfârșit, în lumea dezvoltării personale, a existat și o creștere a utilizării strategiilor legate de gândirea sistemică. Pentru a îmbunătăți situația în care se află o persoană, este adesea necesar să se recurgă la o analiză aprofundată a cauzelor și soluțiilor legate de aceasta.

exemplu

Unul dintre exemplele clasice ale problemelor care decurg din neaplicarea gândirii sistemice este cazul People's Express, o companie aeriană low-cost care a fost foarte populară în anii '80.

În această perioadă, călătoria cu avionul a devenit din ce în ce mai populară; și această companie a fost una dintre cele care au câștigat cei mai mulți bani.

Creșterea People's Express sa datorat, în principal, costului său scăzut. Prețurile biletelor au fost mult mai scăzute decât cele ale altor companii similare, datorită modului în care și-au plătit angajații. În loc să o facă în întregime în numerar, lucrătorii au primit o parte din compensația lor sub formă de acțiuni ale societății.

Această strategie a funcționat foarte bine de câțiva ani, deoarece acțiunile companiei nu au încetat să crească datorită popularității călătoriei aeriene. Cu toate acestea, ceea ce managerii nu au putut să prevadă era că acest sistem nu ar putea funcționa pe termen lung.

Astfel, câțiva ani mai târziu, stocul companiei a stagnat și, prin urmare, angajații companiei au început să primească compensații din ce în ce mai mici.

Din această cauză, serviciile lor s-au înrăutățit, iar compania a suferit o scădere rapidă. În 1987, cu aproape nicio valoare, a fost achiziționată de Continental Airlines.

Dacă managerii People's Express ar fi folosit gândirea sistemică, ar fi realizat că satisfacția angajaților lor și, prin urmare, serviciile pe care le-au furnizat au fost strâns legate de creșterea continuă a stocului companiei.

Prin urmare, strategia sa nu putea funcționa pentru totdeauna; iar lipsa de viziune a liderilor companiei a condus la eșecul acesteia.