Conducerea empatică: Caracteristici, principii și model

Conducerea empatică este un tip de conducere care permite conducătorului să ia locul adepților. După cum sugerează și numele, este un tip de conducere care folosește empatia cu ceilalți ca instrument principal.

Conducerea empatică se realizează prin cunoașterea indivizilor, abilitățile de negociere și tehnicile de intervenție și integrare.

Efectuarea acestui tip de activități permite formarea de echipe de lucru cu o valoare adăugată mare în acțiunile lor. În acest fel, astăzi oferă un anumit avantaj competitiv și reușește să sporească performanța echipelor.

De fapt, conducerea empatică constituie o nouă alternativă de lider care urmărește să răspundă nevoilor particulare ale membrilor care alcătuiesc echipele.

În prezent, empatia este unul dintre cele mai valoroase elemente dintr-o mare diversitate de grupuri. Motivul pentru care tot mai multe organizații aleg să utilizeze acest tip de instrument.

Obiectivul acestui articol este de a explica într-un mod clar și distractiv principiile conducerii empatice. Pe lângă postularea caracteristicilor sale de bază și a proceselor care trebuie dezvoltate pentru a le realiza.

Aspectul conducerii empatice

Conducerea empatică apare ca răspuns la nevoile de bază pe care organizațiile și grupurile de lucru le prezintă din ce în ce mai mult.

În ultimii ani, multiple mișcări sociale din diferite regiuni ale planetei au arătat o respingere înaltă față de pozițiile autoritare și absolutiste.

În acest sens, conducerea grupurilor de oameni necesită astăzi instrumente și acțiuni diferite de cele folosite acum zeci de ani.

Mai exact, este bine cunoscută necesitatea acordării unei valori personale și individuale fiecăruia dintre subiecții care alcătuiesc grupurile.

Realizarea acestor acțiuni este un aspect de bază pentru a crește motivația grupului și o conducere acceptată, susținută și apreciată de toți membrii.

În acest sens, investigațiile multiple au arătat că empatia este cel mai eficient instrument pentru a răspunde acestor nevoi.

Cunoașterea interesului, nevoilor, preocupărilor și cerințelor oamenilor le aduce beneficii directe. De asemenea, le sporește bunăstarea și crește coeziunea grupului.

În acest fel, se concluzionează că conducerea empatică poate fi unul dintre principalele instrumente pentru îmbunătățirea funcționării organizațiilor și creșterea productivității acestora.

Caracteristicile conducerii empatice

Conducerea empatică cuprinde o serie de caracteristici care definesc modul de gestionare a unei echipe. Aceste caracteristici se bazează pe acțiunile și atitudinile pe care liderul trebuie să le dezvolte.

În acest fel, conducerea empatică nu definește doar un tip de conducere care încorporează empatie în activitatea sa. De fapt, aceasta merge mult mai departe și în prezent constă într-un proces bine definit și delimitat.

În acest sens, conducerea empatică prezintă șase caracteristici principale propuse de către Guillermo Velazquez Valadez, cercetător la Universidad La Salle în 2005. Acestea ar trebui să ghideze performanța liderului și să precizeze tipul relației stabilite cu restul grupului.

1- Entuziasm

Acțiunile întreprinse în conducerea empatică trebuie să creeze un sentiment ridicat de entuziasm. Adică, liderul adoptă un rol pe deplin activ în conducerea organizației.

Leadershipul trebuie să fie guvernat de dinamism și realizat cu energie și pasiune. Aceste elemente trebuie să fie dezvoltate nu numai de lider, ci și de responsabilitatea de a le transmite și de a le extinde pe fiecare individ.

2- Căldură

Căldura se referă la afecțiunea și înțelegerea pe care liderul o exercită asupra celorlalți subiecți ai grupului.

Conducerea empatică trebuie să fie caldă, deci trebuie să întreprindă o serie de acțiuni care să arate și să exprime afecțiunea într-un mod direct.

Această a doua caracteristică necesită o anumită capacitate a liderului de a se lega într-un mod afectiv. Și merge mult mai departe de acțiunile concrete care arată sensibilitate pentru tovarăși.

De fapt, căldura care caracterizează conducerea empatică definește relația pe care liderul o stabilește cu membrii grupului.

Acest lucru nu ar trebui să fie pur tehnic sau profesional, dar liderul ar trebui să manifeste îngrijorare pentru fiecare dintre nevoile (profesionale și personale) ale membrilor.

Serenitate

Căldura conducerii empatice poate duce la o gestionare excesiv emoțională sau sentimentală. Acest fapt trebuie să fie depășit prin seninătatea conducerii.

Căldura nu ar trebui să limiteze raționalitatea activităților întreprinse de lider, ci exact opusul.

Conducerea empatică necesită un studiu amplu și o evaluare a tuturor soluțiilor și activităților posibile care trebuie întreprinse. Pentru a îndeplini aceste sarcini, sunt luate în considerare atât aspectele profesionale, cât și cele personale care contribuie la situație.

4- rigiditate echitabilă

Cele trei puncte anterioare pot pune sub semnul întrebării rolul conducătorului în fața grupului. Stabilirea relațiilor strânse cu membrii poate fi interpretată ca o anumită pierdere de putere și / sau autoritate.

Acest factor trebuie gestionat cu atenție de lider. În ciuda faptului că este cald și empatic, conducerea empatică trebuie să aibă și un anumit grad de rigiditate.

Liderul evaluează și ține seama de nevoile tuturor membrilor săi, dar trebuie să fie cel care ia deciziile. În acest sens, detectarea activităților necesare pentru a fi întreprinse trebuie să fie efectuată dintr-un punct de vedere subiectiv și echitabil.

Liderul trebuie să adopte o poziție de a nu angaja pe nimeni și de a pune interesele instituționale în fața intereselor personale. Chiar și atunci, ori de câte ori poate și este corect să facă acest lucru, va încerca să răspundă tuturor tipurilor de interese care ar putea apărea în cadrul organizației.

5- Empatia

Evident, empatia este una dintre principalele caracteristici ale conducerii empatice.

Empatia este capacitatea cognitivă de a percepe ceea ce poate simți celălalt. Adică, constă în dezvoltarea unei serii de sentimente care permit persoanei să se pună în locul celuilalt.

Liderul empatic trebuie să adopte această practică în mod obișnuit în activitatea sa. Acțiunile specifice legate de empatie ar trebui să servească pentru a descoperi dorințele, nevoile și cerințele membrilor grupului.

De asemenea, informațiile colectate prin procesul empatic trebuie folosite pentru a gestiona grupul și pentru a decide cu privire la activitățile care trebuie întreprinse. Adică, liderul trebuie să empatizeze și să fie consecvent cu acea acțiune.

6 - Umilința

Aroganța și aroganța sunt elemente care nu pot apărea într-o conducere empatică. De fapt, atunci când liderul unui grup adoptă acest tip de atitudine, el nu mai este un lider empatic.

În ciuda diferențelor de roluri, liderul empatic tratează în același mod toți membrii grupului. De asemenea, el nu face diferența între calitățile sale personale și cele profesionale și cele ale altora.

Diferențierea rolului, adică a liderului vs. non-lider, se reflectă doar în luarea deciziilor și gestionarea activităților, dar nu privește calitățile și clasificarea personală a membrilor.

Liderul empatic nu se crede mai bine, el arată pur și simplu capacitatea sa de decizie mai mare datorită poziției și sarcinilor care îi privesc.

Principiile conducerii empatice

Caracteristicile de mai sus definesc felul în care acest tip de conducere este executat. Cu toate acestea, păstrarea în minte a celor șase elemente de mai sus nu este suficientă pentru conformarea unei conduceri optime empatice.

Dacă liderul empatic își bazează conducerea grupului numai pe îndeplinirea celor 6 caracteristici menționate, el este expus la faptul că conducerea lui este cu siguranță goală de conținut.

Cu alte cuvinte, respectarea caracteristicilor conducerii empatice poate fi percepută ca adoptarea unui anumit rol sau caracter dacă nu este însoțită de altceva.

În acest sens, au fost postulate 8 principii ale conducerii empatice. Acestea ar trebui să fie internalizate și împărtășite de lider și ar trebui să-și îndrume comportamentul. Liderul empatic trebuie să simtă și să împărtășească aceste elemente de bază care ghidează modul în care oamenii funcționează.

Dacă liderul, datorită convingerilor personale, a trăsăturilor de personalitate sau a interpretării despre funcționarea oamenilor, nu împărtășește aceste 8 elemente, va fi dificil să se dezvolte o conducere empatică.

Acest factor arată că nu toată lumea are caracteristicile necesare pentru a fi un lider empatic. De asemenea, obținerea unei conduceri empatice optime este complicată și necesită abilități și pregătire.

Pentru a dezvolta un proces de conducere empatic, liderul trebuie să împărtășească următoarele principii atât în ​​performanța sa personală, cât și în performanța sa profesională:

1- Umanismul

Liderul empatic trebuie să fie, prin definiție, uman. Adică trebuie să fie capabil să înțeleagă aspectele personale ale membrilor și să-i facă să se integreze cu ceilalți.

Cunoaștere

Evident, liderul empatic trebuie să fie un specialist în domeniul de acțiune în care se dezvoltă. Conducerea trebuie să fie justificată de o capacitate largă și de cunoștințe despre activitățile care urmează să fie dezvoltate.

3- Justiție

Liderul empatic trebuie să posede o înaltă capacitate de a găsi echilibrul dintre recompensarea și penalizarea. Trebuie să-și reglementeze acțiunile de gestionare prin analize obiective și proceduri de decizie și să introducă raționamentul în activitatea sa.

4- Motivația

Liderul empatic trebuie să poată transmite energia echipei de lucru. Nimeni nu poate prezenta o mai mare motivație și convingere în sarcinile care trebuie îndeplinite decât el.

El trebuie să adopte postura călăuzitoare și să se asigure că toți indivizii îl urmează prin credința fermă și motivația pe care liderul o prezintă despre activitățile care trebuie întreprinse.

5 - luarea deciziilor

Liderul empatic trebuie să dezvolte o metodă și o strategie fiabile care să îi permită să decidă asupra celor mai bune alternative. El trebuie să ghideze performanța sa prin procese congruente și să nu transmită instabilitatea sau varianța în conducerea sa.

6- Service

Pentru ca membrii grupului să fie în slujba conducătorului, acest lucru trebuie să fie și pentru ceilalți. Liderul empatic lucrează împreună cu ceilalți și arată solidaritatea cu tovarășii.

7- Consiliere

Liderul empatic nu doar comanda sau conduce. De asemenea, îi sfătuiește și îi sprijină pe fiecare dintre colegii săi. Respectă autonomia și capacitatea de inițiativă a membrilor grupului și le oferă sprijin echitabil atunci când au nevoie de el.

Valori 8

În cele din urmă, liderul empatic ar trebui să încurajeze observarea valorilor instituționale și individuale. Trebuie să faceți acest lucru într-un mod practic și să dați un exemplu celorlalți despre valorile care trebuie dezvoltate în cadrul grupului.

Model de leadership empatic

Modelul conducerii empatice presupune elaborarea unui sistem de planificare care să permită coordonarea și integrarea tuturor celorlalte sisteme administrative și umane.

Obiectivul principal al managementului empatic este creativitatea. Pentru că în acest fel este posibil să se obțină valoare adăugată în activitățile desfășurate.

De asemenea, pentru ca modelul de conducere să fie fructuos, acesta trebuie introdus într-un cadru instituțional delimitat în mod corespunzător de conducerea superioară a organizațiilor.

Procesul de conducere trebuie să integreze în strategiile sale obiective foarte specifice pentru fiecare domeniu de acțiune. Iar funcționarea ei trebuie să fie strâns legată de principiile umane și ecologice.

Principalele domenii ale modelului de leadership empatic sunt: ​​energie, proiecție, calitate, creativitate, inovare și cercetare. Ei trebuie să lucreze prin sistemul de planificare și trebuie să fie capabili să își ofere feedback reciproc în orice moment.

Conducerea empatică în organizații

Conducerea empatică formează baza pe care orice organizație trebuie să o îndepărteze. În mod specific, acest tip de gestiune a grupului sprijină cei doi piloni structurali fundamentali: individul și organizația.

În acest fel, conducerea empatică formează o punte de resurse umane care realizează că ambii piloni sunt total unificați și împărtășesc obiective.

Procesele de comunicare, integrare, motivație, instruire, managementul conflictelor și luarea deciziilor caracterizează puntea care formează conducerea empatică.

Empatia organizațională este scopul final care este atins prin acest tip de conducere. Adică capacitatea unei organizații de a răspunde nevoilor grupurilor lor de lucru pentru dezvoltarea activităților lor.

Obținerea unor astfel de obiective duce la o funcționare optimă a grupului, la o creștere a productivității și a unei game de excelență în serviciile și procesele dezvoltate.