Pentru ce sunt Regulile?

Regulile sunt o serie de reglementări care sunt stabilite ca obligatorie pentru funcționarea unei organizații sau a unui grup social.

Indiferent de nivelul la care sunt stabiliți, regulile sunt o modalitate de a garanta ordinea în grupul în care conduc. Pentru a fi eficiente, regulile sunt obligatorii pentru toți membrii spațiului în care se aplică.

Domeniile în care sunt stabilite reguli variază de la cel mai mic la cel mai mare. De acasă, părinții oferă copiilor lor o serie de reglementări care vizează creșterea valorilor și crearea unui obicei de responsabilitate. În școală există și reguli pe care elevii trebuie să le îndeplinească.

Mai târziu, în domeniul muncii, regulile sunt de asemenea prezente și sunt asociate cu responsabilitatea în realizarea lucrării. Cele care au un domeniu de aplicare mai larg sunt cele emise de guverne cu un domeniu de aplicare diferit.

La nivel local, ordonanțele sunt de obicei aprobate, iar la nivel național există legi, decrete și hotărâri care stabilesc reguli.

În mod obișnuit, se afirmă de obicei că regula maximă a statului este Constituția, care stabilește drepturile fundamentale ale cetățenilor, precum și funcționarea instituțiilor statului.

Utilizări și motive pentru reguli

Scopul regulilor se concentrează în principal pe bunăstarea colectivă. Se deduce că, prin funcționarea corectă a regulilor, grupul în care se aplică poate coexista în pace. În cazul țărilor, folosirea legilor și regulamentelor constituie statul de drept.

Păstrați ordinea

În timpul redării, indiferent de nivel, există reguli care trebuie respectate în scris. Acest lucru se face pentru a menține ordinea pe tot parcursul jocului, garantând aceleași drepturi tuturor jucătorilor.

Acest exemplu poate fi aplicat în orice domeniu, deoarece, pentru ca o societate să funcționeze, este necesar ca anarhia să nu fie impusă, iar ordinea să fie menținută în toate aspectele, prin respectarea legilor.

În acest fel, conflictele sunt evitate deoarece nu au un criteriu unificat pe un subiect care se referă la un anumit grup social.

Garantarea drepturilor individuale

Setul de standarde de cel mai înalt nivel care există pe planetă este Declarația Universală a Drepturilor Omului, semnată în 1948 la Paris, Franța.

În această declarație, drepturile fundamentale inerente speciei umane sunt stabilite în treizeci de articole. Este ușor de văzut modul în care orice regulament urmărește să garanteze drepturile individuale ale fiecărei persoane, protejându-le împotriva oricărui tip de atac sau discriminare de care ar putea fi victime.

Drepturile stabilite prin orice reglementare sunt exercitate și ar trebui să fie întotdeauna progresive și nu regresive.

Protecția demnității umane este mai presus de orice altă situație și este un cadru în care trebuie protejată orice normă stabilită.

Protejați drepturile altora și grupurile

În același mod în care drepturile omului se aplică în mod individual, se face și la nivel colectiv. Nici o persoană nu poate împiedica exercitarea unui drept asupra altei persoane.

Din acest motiv, orice regulă trebuie să fi vizualizat garanția îndeplinirii drepturilor unui grup în ansamblu, fără a genera conflicte pentru coexistența dintre drepturile persoanelor care îi aparțin.

Unul dintre motivele stabilirii regulilor este că conținutul său ar trebui să încerce să includă cât mai multă populație, pentru a avea un consens care să îi permită să opereze și să fie îndeplinită.

Menținerea instituțiilor pentru rezolvarea conflictelor

Deși regulile sunt luate pentru a preveni cel mai mare număr de conflicte, acestea vor apărea întotdeauna. Acesta este motivul pentru care aceleași regulamente stabilesc care este canalul care ar trebui luat pentru a soluționa diferențele ridicate.

Când vine vorba de un nivel inferior, cum ar fi acasă, întotdeauna cifrele mai vechi au, de obicei, mai multă autoritate pentru a rezolva conflictele.

Pe de altă parte, în regulamentele care înființează companii sau instituții, organismele sunt create tocmai pentru a rezolva conflictele care apar.

De asemenea, în State, Puterea Judiciară are capacitatea de a soluționa orice conflict juridic care ar putea apărea prin procese sau litigii.

Creați un cadru de egalitate în fața legii

Egalitatea în fața legii este una dintre normele de bază ale legii. Acest lucru nu înseamnă că toți indivizii sunt egali, dar fiecare persoană are aceleași obligații să respecte legile, precum și să se bucure de beneficiile lor, decât oricare alta.

Acesta este motivul pentru care diferă în responsabilități, deoarece toți oamenii nu au aceeași autoritate sau ierarhie.

Cu toate acestea, respectarea obligatorie este ceea ce este egal cu persoanele care urmează să fie reglementate de reglementări specifice.

Orice încercare de segregare sau de discriminare contravine acestui lucru, care este unul dintre principalele motive pentru stabilirea reglementărilor.

Stabilirea de sancțiuni pentru cei care le încalcă

Regulamentele nu vor fi întotdeauna îndeplinite. Din acest motiv, ei înșiși stabilesc sancțiunile și sancțiunile care vor fi aplicate celor care nu urmează cursul articolelor sau consensul verbal.

Orice sancțiune impusă trebuie să respecte pe deplin drepturile omului și orice alte drepturi dobândite de populație.

Nimeni nu poate stabili sancțiuni. Instituțiile sau garanții de a păstra regulile și respectarea lor în societate sunt învestiți cu autoritatea de a-și exercita puterea împotriva celor care intenționează prin acțiunile lor să încalce cadrul legal stabilit.

Propuneți-le să le schimbați

Nici o lege nu este bună dacă nu are mecanisme de schimbat. Acasă, când o normă nu este niciodată îndeplinită, probabil că nu se adaptează nevoilor și intereselor membrilor săi. La fel se întâmplă într-o țară.

Din acest motiv, în democrații, cetățenii aleg reprezentanți care pot face noi legi sau se pot schimba în trecut, astfel încât aceștia să poată fi actualizați și să ia în considerare mai multe drepturi pentru mai mulți oameni.