Școala Positivistă sau Positivismul: Caracteristici și Principii

Școala pozitivistă sau pozitivismul este o mișcare filosofică care sa dezvoltat în secolele al XIX-lea și al XX-lea. Potrivit pozitivistului, singura cunoaștere valabilă este aceea care vine din observație și experiență. Din acest motiv, ei au criticat și au exclus orice speculație și superstiție.

Pozitivismul sa născut la mijlocul secolului al XIX-lea și se consideră că tatăl mișcării a fost filosoful francez Auguste Comte.

Cu toate acestea, ideile sale au fost acceptate și completate de alți filozofi până în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Principiile pozitivismului

Conform gândirii pozitive, cunoștințele pot fi obținute numai prin date pozitive. Adică acelea care provin din observarea fenomenelor naturale și sociale.

Pentru a ghida aceste observații, pozitivistii au ridicat aceste cinci principii:

  • Logica cercetării trebuie să fie aceeași pentru toate științele. Nu contează dacă sunt preocupați de studierea naturii sau a comportamentului uman.
  • Obiectivul științei este de a observa pentru a explica și prezice fenomenele naturale și sociale.
  • Ancheta trebuie să fie observabilă prin simțurile umane și trebuie să utilizeze doar logica pentru a interpreta faptele observate.
  • Știința nu este aceeași cu "bunul simț", iar oamenii de știință ar trebui să evite orice interpretare a datelor pe care le-au colectat.
  • Știința trebuie să producă cunoștințe și trebuie să fie cât mai obiectivă și mai liberă de valori. Prin urmare, politica, morala sau valorile culturale nu ar trebui sa interfereze cu aceasta.

Evoluția istorică a pozitivismului

Este posibil să se găsească idei positiviste chiar și printre filosofii antice. Gânditorii ca Protagoras sau Sextus Empíricus au arătat deja o înclinație spre gânduri care în modernitate ar fi clasificate drept pozitive.

Cu toate acestea, adevărații inspiratori ai pozitivismului se află în secolul al XVIII-lea. Acest lucru se datorează influențelor pe care le-au avut ideile iluminismului francez și ale empirismului britanic asupra gânditorilor de atunci.

Pozitivismul social

Auguste Comte, tatăl pozitivismului, a afirmat că au existat trei faze în dezvoltarea intelectuală a oricărei persoane.

Potrivit lui, fiecare persoană își dezvoltă gândul prin trei etape, în același mod în care a evoluat prin istoria omenirii.

Aceste trei etape au fost: teologice, metafizice și pozitive.

Etapa teologică a constat în explicarea tuturor fenomenelor naturale ca rezultat al puterii unui zeu.

Una dintre criticile principale ale lui Comte în această etapă era că toți zeii fuseseră creați de om și acest lucru era evident în trăsăturile umane ale zeilor.

Etapa metafizică a constat într-o teologie depersonalizată. Aceasta înseamnă că se presupune că fenomenele naturale provin din puteri ascunse sau din forțe vitale. Comte a criticat această etapă, deoarece a susținut că nu căuta explicații reale.

În cele din urmă, etapa pozitivă a constat în explicarea fenomenelor naturale și a evoluției vieții numai prin observarea unor fapte reale și verificabile. Conform lui Comte, sarcina științei a fost aceea de a observa natura și de a descrie funcționarea ei.

Pentru Comte, omenirea ar ajunge la maturitate atunci când observațiile științifice au fost acceptate ca adevăruri absolute.

Numele celei mai importante lucrări a lui Comte "Curs de filozofie pozitivă" vine din acea treaptă propusă ca un ideal. Din această lucrare vine numele mișcării filosofice.

Pozitivismul critic

Ideile pozitivismului lui Comte au fost reluate în pozitivismul german care sa dezvoltat înainte de primul război mondial. Reprezentanții acestei școli erau Ernst Mach și Richard Avenarius, considerați creatori de pozitivism critic.

Potrivit lui Mach, teoriile și conceptele teoretice nu erau "realitate", ci doar un instrument care să permită înțelegerea. Pentru pozitivistii critici, teoria a fost doar o modalitate de a intelege o realitate pentru a putea interpreta un alt set de date observabile.

Potrivit acestora, teoriile ar putea fi modificate în timp ce realitatea era un teren stabil. Prin urmare, pozitivismul a refuzat să determine dacă o teorie era adevărată sau falsă. Cu toate acestea, ele au fost considerate resurse utile pentru procesele lor de observare.

Logic pozitivism

Logic pozitivismul sa dezvoltat la Viena și Berlin la începutul secolului al XX-lea, sub influența puternică a ideilor lui Comte și Mach. Printre ei se numără Philipp Frank, Hans Hahn și Richard Von Mises.

Acest curent de gândire a fost dezvoltat în paralel în cele două orașe de către grupuri de filozofi și oameni de știință din diferite domenii care au avut un interes comun în filosofie.

Potrivit acestor grupuri, funcția filozofiei este de a clarifica conceptele științifice și de a nu încerca să răspundă la întrebările fără răspuns. De exemplu: viața după moarte.

Pentru ei, metafizica a fost o încercare rea de a exprima sentimente și emoții. Ei au susținut că această sarcină a fost importantă, dar a aparținut numai artei și, prin urmare, afirmațiile ei nu ar trebui să fie trecute ca adevăruri științifice.

Moștenirea pozitivismului

Pozitivismul, în forma concepută de Comte și Mach, a suferit modificări și a primit critici de la apariția sa. Chiar și așa, este necesar să recunoaștem că această mișcare a avut o mare contribuție la istoria omenirii.

Contribuția sa principală constă în dezvoltarea științei, datorită căruia a marcat limita dintre faptele reale și presupunerea simplă.

Astăzi această limită pare destul de evidentă, totuși, la vremea lui Comte, religia avea o mare autoritate pentru a determina ce ar putea fi considerat "adevărat".

Pozitivismul a fost de asemenea foarte important pentru dezvoltarea științelor sociale. De fapt, Comte este, de asemenea, considerat părintele Sociologiei, fiind primul care a definit o metodă științifică de analiză a fenomenelor sociale.

Filozofii pozitivi au contribuit de asemenea la etica și filosofia morală. Pentru ei, idealul etic ar trebui să fie înțeles ca bunăstare pentru majoritate. Prin urmare, au măsurat moralitatea acțiunilor în raport cu respectarea acestui criteriu.

În cele din urmă, este necesar să recunoaștem marile contribuții aduse științei de către membrii grupurilor din Berlin și Viena. Dintre aceștia, unii dintre cei mai remarcabili oameni de știință ai secolului XX se remarcă.

Unii dintre aceștia sunt Bernhard Riemann, autorul unei geometrii non-euclideene; Heinrich Hertz, primul om de știință care produce unde electromagnetice în laboratorul său și chiar Albert Einstein, creatorul teoriei relativității.