8 Teme de realism pentru a înțelege mișcarea

Temele realismului se caracterizează în principal prin faptul că sunt foarte apropiate de artist și de contextul său. Această mișcare, născută între anii 1840 și 1880, sa evidențiat pentru a respinge ideile romantice ale timpului și a încerca să reprezinte realitatea în cel mai obiectiv mod posibil.

Realismul provine din Franța, în cadrul Iluminismului și al Revoluției Industriale. Principalii protagoniști ai lucrărilor de realism au fost bărbații și femeile, ambele reprezentate în contextele lor cotidiene; și natura, reprezentată așa cum a fost observată de către artiști.

Printre principalii reprezentanți ai realismului se numără pictorii Gustave Coubert și Honoré Daumier, scriitorii Gustave Flaubert și Charles Dickens sau sculptorii Ponciano Ponzano și Jean-Baptiste Carpeaux, printre alți artiști.

Cele mai relevante subiecte abordate în realism

1 - Accent pe realitatea vremii

Ca element opus romantismului, expoziția realității a fost o tendință fundamentală a realismului. Artiștii au fost hotărâți să se confrunte cu realitatea, în loc să fugă de ea.

Având în vedere viziunea romantică și idealizată a realității romantismului, realismul a pus accentul pe a se exprima în modul cel mai posibil spre real.

În literatură și teatru a fost dată o importanță mai mare reprezentărilor evenimentelor reale, apropiate și cunoscute de artiști.

Problemele abordate în realism nu ar fi trebuit neapărat să aibă loc, dar au căutat să se refere la situații sau elemente credibile care s-ar putea întâmpla în contextul timpului.

2 - Fantasticul este retrogradat

Temele fanteziei au trecut în fundal. Artiștii realismului erau interesați de personajele apropiate, de situațiile credibile și de modelarea realității, uneori în cel mai brutal mod posibil.

Din acest motiv, operele de artă a realismului au încetat să se concentreze asupra elementelor religioase și mitologice.

În schimb, ei s-au concentrat asupra omului și a realității sale. Interpretările personale despre o anumită realitate au fost lăsate la o parte și am căutat să exprimăm această realitate cât mai fidel posibil.

3 - Critici sociale

Realismul sa născut în cadrul unor schimbări importante în structura socială a timpului. Operele de artă tipice acestei perioade se concentrează mai mult pe clasa de mijloc și pe proletariat, cu intenția de a-și arăta condițiile de trai.

Intenția era să înregistreze diferențele sociale care existau la vremea respectivă. Artiștii reprezentând diferitele expresii artistice au devenit cronici ai acelui moment istoric.

La mijlocul secolului al XIX-lea, epoca în care sa născut realismul, s-au desfășurat diverse reforme cu intenții progresiste, care urmăreau să creeze spații democratice.

Ideile pozitiviste au un boom, iar muncitorii încep să caute modalități de a-și revendica drepturile.

În acest context, operele de artă a realismului au devenit mijlocul prin care clasele mai puțin privilegiate au fost date cu mai multă proeminență, căutând cerințele lor.

Poate ești interesat de 7 Poezii ale Realismului Foarte Reprezentant.

4- Caracterele vieții de zi cu zi

Caracterele operelor de artă nu mai erau personaje mitologice, fantastice, eroi idealizați sau reprezentări divine.

Noii protagoniști ai operelor de artă a realismului au fost omul și contextul său real, și natura.

Clasa burgheză a fost destul de portretizată în opera de artă a realismului. Scopul era reprezentarea ei cu mare accent pe realitatea ei: au fost prezentate atât aspecte frumoase, cât și vesele, precum și momente critice de preocupări sau probleme.

Clasa muncitoare a fost de asemenea reprezentată pe scară largă. Ei și-au prezentat condițiile de muncă, mizeria vieții lor de zi cu zi, dorința de a-și revendica drepturile, adesea trunchiate de clasele conducătoare.

5. Intenția socială

Reflectând în primul rând caracteristicile și condițiile clasei medii și muncitoare de atunci, realismul a jucat un rol important în exprimarea unei realități care a rămas în fundal până acum.

Cadrul specific al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea a fost un cadru ideal pentru ca artele să aibă un anumit sens social.

Frumusețea pentru frumusețe nu a fost cel mai important lucru: ideea principală a fost aceea de a genera o artă utilă, cu implicații sociale și cu o influență reală în contextul timpului.

6 - burghezie integrată și apoi disprețuită

Apariția clasei burgheze a venit ca o consecință a ruperii ordinii sociale predeterminate. Burghezia a devenit clasa socială dominantă, în cadrul unei revoluții conduse de idei pozitive.

Creșterea clasei burgheze este însoțită de o creștere a industrializării, creșterea economică și apariția clasei proletariene.

Inițial, clasa burgheză a fost reprezentată frecvent în realism, văzută ca noua clasă predominantă a momentului. Dar, atunci când ia putere, se îndepărtează de revendicarea cererilor și devine o clasă opresivă.

Odată cu apariția clasei muncitoare și a condițiilor de viață deplorabile, artiștii Realismului și-au concentrat atenția asupra acestei situații, care a reprezentat o critică puternică față de clasa burgheză, care a condus la condiții nefavorabile pentru proletariat.

- Accent pe prezent

Idealizarea trecutului face parte din romantism. Spre deosebire de această concepție, realismul a căutat să se concentreze pe prezent, pe real, pe concret, pe ceea ce ar putea fi observat și înțeles de artiștii înșiși.

Acesta este motivul pentru care temele realismului au de-a face cu situații apropiate de artist. Ea urmărește să evidențieze obiectivul, iar trecutul nu face parte din elementele care pot fi socotite de artist din observația sa.

8- Descriere detaliată

Expresia celei mai realiste versiuni a situațiilor și a oamenilor a determinat artiștii realismului să se concentreze asupra detaliilor.

Toate formele de expresie artistică, cum ar fi pictura, sculptura, literatura, arhitectura, printre altele, și-au concentrat eforturile asupra portretizării oamenilor, a situațiilor și a contextelor în cel mai detaliat mod posibil.

De aceea, de exemplu, puteți observa picturi despre natură în care toate elementele sunt detaliate sau sculpturi umane în care trăsăturile corpului sunt perfect definite.