fizic

fizică - Care este direcția în fizică?

Care este direcția în fizică?

Direcția în fizică este linia stabilită care trece printr-un corp sau un obiect atunci când fac o mișcare. Direcția are o mare importanță specifică în experimentele mecanicii, deoarece în ea se studiază mișcarea unui corp și unde se mișcă (ținând seama de variabila temporală). În domeniul fizicii, direcția face parte din elementele mișcării, deoarece reprezintă linia pe care se sprijină obiectul sau corpul în mișcare. Direcția unui corp poate v

fizică - Presă hidraulică: Caracteristici, tipuri, utilizări

Presă hidraulică: Caracteristici, tipuri, utilizări

Presa hidraulică este o mașină capabilă să utilizeze o forță mult mai mică. Se ghidează după principiul pascalului. Această presă este folosită în mod obișnuit în diverse industrii, cum ar fi industria auto și este cea mai utilizată în întreaga lume pentru mai mult de 30 de ani datorită eficacității și vitezei sale de a efectua lucrările. Acest instrument este f

fizică - Galileo Galilei și căderea liberă

Galileo Galilei și căderea liberă

Galileo Galilei și studiile sale despre căderea liberă au devenit unul dintre cele mai importante experimente din lumea fizicii. Galileo nu a făcut una, ci mai multe experimente pentru a arăta că două corpuri în cădere liberă, indiferent de greutatea lor, ar călători la distanță în același timp. Deși teoriile

fizică - Care este Mișcarea Wave?  Caracteristici principale

Care este Mișcarea Wave? Caracteristici principale

Mișcarea de mișcare este propagarea unui val într-un mediu care nu conține rezistență în cale și care este supus unui câmp gravitațional uniform. Mișcarea de mișcare nu transferă materia prin intermediul unor unde electromagnetice sau mecanice. Undele distrug un fel de proprietate a unui mediu prin densitate, câmp electromagnetic, presiune, printre altele. Acest tip de

fizică - Care este brațul pârghiei?

Care este brațul pârghiei?

Brațul pârghiei este distanța perpendiculară care există între axa de rotație și linia de acțiune a forței. Amplitudinea stabilită pentru studiul acestui proces este τ = N m. Brațul pârghiei este legat de cuplul de forță prezent la un anumit punct. Distanța determinată de brațul pârghiei funcționează ca un factor de amplificare a forței, așa cum se poate vedea în pârghii în general. Această relație generează

fizică - Ce este echilibrul rotativ?

Ce este echilibrul rotativ?

Echilibrul de rotație este cel generat atunci când un corp trece printr-o mișcare de rotație sau o rotație. Acest fenomen apare când forțele exercitate de forțele care acționează asupra corpului sunt nulă. Aceasta este, atunci când suma tuturor cuplurilor este egală cu zero. Aceste tipuri de echilibru apar atunci când corpul nu suferă vreo variație în timpul mișcării de rotație exercitată asupra lui. Elementele de rotaț

fizică - Ce și ce sunt particulele subatomice?

Ce și ce sunt particulele subatomice?

Particulele subatomice sunt cele care sunt mai mici decât atomul. Există particule compozite și particule elementare; Pe de altă parte, este cunoscută și existența particulelor virtuale. Particulele virtuale sunt cele care reprezintă pasul mijlociu spre dezintegrarea unei particule instabile și există pentru un timp foarte scurt. În domen

fizică - 10 Exemple de a doua lege a lui Newton în viața de zi cu zi

10 Exemple de a doua lege a lui Newton în viața de zi cu zi

În cea de-a doua lege a lui Newton , cunoscută sub numele de principiul fundamental al dinamicii, omul de știință afirmă că cu cât este mai mare masa unui obiect, cu atât mai multă forță va fi necesară pentru ao accelera. Adică accelerarea obiectului este direct proporțională cu forța netă care acționează asupra ei și invers proporțională cu cea a obiectului. Știm că un obiect poa

fizică - Eugen Goldstein: descoperiri și contribuții

Eugen Goldstein: descoperiri și contribuții

Eugen Goldstein a fost un fizician german important, născut în Polonia actuală în 1850. Lucrarea sa științifică cuprinde experimente cu fenomene electrice în gaze și în raze catodice. Goldstein a identificat existența unor protoni ca încărcături egale și opuse electronilor. Această descoperire a fost realizată prin experimentarea tuburilor catodice, în 1886. Una dintre cele

fizică - Miscarea pendulului: pendul simplu, mișcare simplă armonică

Miscarea pendulului: pendul simplu, mișcare simplă armonică

Un pendul este un obiect (în mod ideal o masă punctuală) atârnat de un fir (în mod ideal fără masă) al unui punct fix care oscilează datorită forței gravitației, acelei forțe misterioase invizibile care, printre altele, rămân blocate în univers. Mișcarea pendulară este cea care apare într-un obiect dintr-o parte în alta, agățat de o fibră, un cablu sau un fir. Forțele care intervin

fizică - Triple Point: Caracteristicile apei, ciclohexanului și benzenului

Triple Point: Caracteristicile apei, ciclohexanului și benzenului

Punctul triplu este un termen în domeniul termodinamicii care se referă la temperatura și presiunea în care există simultan trei faze ale unei substanțe într-o stare de echilibru termodinamic. Acest punct există pentru toate substanțele, deși condițiile în care sunt obținute variază enorm între fiecare. Un punct trip

fizică - Izomerismul: tipuri și exemple de izomeri

Izomerismul: tipuri și exemple de izomeri

Isomerismul se referă la existența a două sau mai multe substanțe care au aceeași formulă moleculară, dar a căror structură este diferită în fiecare dintre compuși. În aceste substanțe, cunoscute ca izomeri, toate elementele sunt prezentate în aceeași proporție, dar formează o structurare a atomilor care este diferită în fiecare moleculă. Cuvântul izomer pro

fizică - Wave Theory a lui Huygens Light

Wave Theory a lui Huygens Light

Huygens ' teoria undelor de lumină a definit lumina ca un val, similar valurilor sonore sau mecanice produse în apă. Pe de altă parte, Newton a afirmat că lumina a fost formată din particule de material la care el denumește corpuscul. Lumina a trezit întotdeauna interesul și curiozitatea ființei umane. Astfel,

fizică - Principiul transmisibilității forțelor (cu exerciții rezolvate)

Principiul transmisibilității forțelor (cu exerciții rezolvate)

Principiul transmisibilității forței indică faptul că echilibrul sau mișcarea unui corp rigid nu se schimbă dacă o anumită forță care acționează asupra unui anumit punct al corpului este înlocuită de o altă forță. Pentru ca acest lucru să fie luat în considerare, trebuie îndeplinite două premise. Prima premisă este c

fizică - Paramagnetismul: cauze, materiale paramagnetice, exemple și diferențe cu diamagnetismul

Paramagnetismul: cauze, materiale paramagnetice, exemple și diferențe cu diamagnetismul

Paramagnetismul este o formă de magnetism în care anumite materiale sunt slab atrase de un câmp magnetic extern și formează câmpuri magnetice interne induse în direcția câmpului magnetic aplicat. Contrar a ceea ce adesea cred mulți oameni, proprietățile magnetice nu se reduc numai la substanțele feromagnetice. Toate subst

fizică - Coeziune: Caracteristicile în solide, lichide și gaze, Exemple

Coeziune: Caracteristicile în solide, lichide și gaze, Exemple

Forțele de coeziune sunt forțele intermoleculare ale atracției care dețin împreună unele molecule. În funcție de intensitatea forțelor coezive, o substanță este într-o stare solidă, lichidă sau gazoasă. Valoarea forțelor de coeziune este o proprietate intrinsecă a fiecărei substanțe. Această proprieta

fizică - Fluxul volumetric: calculul și ceea ce afectează

Fluxul volumetric: calculul și ceea ce afectează

Fluxul volumetric permite determinarea volumului de fluid care traversează o secțiune a conductei și oferă o măsură a vitezei cu care fluidul se deplasează prin ea. Prin urmare, măsurarea sa este deosebit de interesantă în domenii precum industria, medicina, construcția și cercetarea, printre altele. Cu toate a

fizică - Tensiunea transversală: Caracteristici și exemple

Tensiunea transversală: Caracteristici și exemple

Undele transversale sunt cele în care oscilația are loc într-o direcție perpendiculară pe direcția de propagare a undelor. Dimpotrivă, undele longitudinale sunt undele în care deplasarea prin mediu are loc în aceeași direcție în care are loc deplasarea valului. Trebuie amintit faptul că undele se propagă printr-un mediu în virtutea vibrațiilor pe care le produc în particulele mediului respectiv. Apoi, direcția

fizică - Particulele alfa: descoperire, caracteristici, aplicații

Particulele alfa: descoperire, caracteristici, aplicații

Particulele alfa (sau particulele α) sunt nuclee ale atomilor de heliu ionizat care, prin urmare, și-au pierdut electronii. Helium nuclei sunt compuse din două protoni și doi neutroni. Apoi, aceste particule au o sarcină electrică pozitivă a cărei valoare este de două ori sarcina electronului, iar masa atomică este de 4 unități de masă atomică. Particulele

fizică - Angular Acceleration: Cum se calculează și exemple

Angular Acceleration: Cum se calculează și exemple

Accelerația unghiulară este variația care afectează viteza unghiulară ținând cont de o unitate de timp. Este reprezentată de litera greacă alfa, α. Accelerația unghiulară este o magnitudine vectorică; prin urmare, constă într-un modul, direcție și sens. Unitatea de măsură a accelerației unghiulare în Sistemul Internațional este radianța per al doilea pătrat. În acest fel, accelera

fizică - Procesul isochoric: formule și calcul, exemple zilnice

Procesul isochoric: formule și calcul, exemple zilnice

Un proces isochoric este orice procedeu termodinamic în care volumul rămâne constant. Aceste procese sunt adesea numite izometrice sau isovolumice. În general, un proces termodinamic poate să apară la o presiune constantă și apoi este numit izobaric. Când apare la o temperatură constantă, în acest caz se spune că este un proces izotermic. Dacă nu exi

fizică - Cinematica: istorie, principii, formule, exerciții

Cinematica: istorie, principii, formule, exerciții

Cinematica este domeniul fizicii (mai precis al mecanicii clasice) care se ocupă de studierea mișcării corpurilor fără a ține seama de cauzele acesteia. Se concentrează pe studierea traiectoriilor corpurilor de-a lungul timpului prin utilizarea de magnitudine, cum ar fi deplasarea, viteza și accelerația. Unele d

fizică - 10 Caracteristicile valurilor

10 Caracteristicile valurilor

Valurile sunt caracterizate de mișcări periodice și continue. Datorită acestui fapt este posibilă descrierea exactă a comportamentului fenomenelor cum ar fi vibrațiile unei particule sau a unui corp. Valurile sunt definite ca propagarea unei perturbări a unei proprietăți (câmp magnetic, electric, presiune etc.), printr-

fizică - Ce este presiunea hidrostatică?

Ce este presiunea hidrostatică?

Presiunea hidrostatică este aceea generată de un fluid în stare de repaus, spre deosebire de presiunea unui fluid în mișcare, numită presiune hidrodinamică. Este o proprietate de mare importanță în lume, deoarece o mare parte a pământului este compusă din materie într-o stare lichidă. Această presiune există datorită greutății unui fluid în stare de repaus. Orice lichid amplas

fizică - Modelul corpuscular al materiei: principii, contribuții

Modelul corpuscular al materiei: principii, contribuții

Modelul corpuscular al materiei este o teorie care face parte din fizica clasică și care încearcă să explice compoziția întregii materii existente în univers. Această teorie se bazează pe ipoteza că toată materia existentă constă în particule care sunt mici în dimensiune. Acest model a avut mai mulți apărători de la formularea sa și a dobândit relevanță din secolul al XVII-lea. În acest sens, modelu

fizică - Electricitatea statică: modul în care este produsă, tipurile, exemplele

Electricitatea statică: modul în care este produsă, tipurile, exemplele

Energia electrică statică este acumularea de sarcină electrică pe un element care este în repaus. Acest tip de energie electrică se manifestă atunci când există contact între același număr de protoni (particule subatomice cu sarcină pozitivă) și electroni (particule subatomice cu încărcare negativă). De obicei, acest

fizică - Energia dinamică: modul în care este produsă, tipurile, exemplele

Energia dinamică: modul în care este produsă, tipurile, exemplele

Energia dinamică , cunoscută mai mult ca curent electric, corespunde circulației electronilor printr-un conductor de electricitate. În general, acest flux provine din cauza unei diferențe de potențial electric. Sursele de energie pot fi chimice (baterii) și electromecanice (de exemplu, generatoare hidraulice). Condu

fizică - Energia ionizării: potențial, metode de determinare a acesteia

Energia ionizării: potențial, metode de determinare a acesteia

Energia de ionizare se referă la cantitatea minimă de energie, exprimată în mod uzual în unități de kilojouli pe mol (kJ / mol), care este necesară pentru a produce detașarea unui electron localizat într-un atom în fază gazoasă care este în stare fundamentală. Starea gazoasă se referă la starea în care este lipsită de influența pe care o pot exercita alte atomi asupra lor, la fel cum orice interacțiune intermoleculară este aruncată. Amploarea energiei io

fizică - Circuit închis: caracteristici, cum funcționează, cum se face

Circuit închis: caracteristici, cum funcționează, cum se face

Un circuit închis este o configurație electrică care are o sursă de energie cuplată la unul sau mai multe componente ale receptorului, unite printr-un material conductiv care permite ieșirea și o întoarcere a curentului. Circulația curentului prin circuit face posibilă alimentarea cererii de energie a elementelor interconectate. Prin urm

fizică - Circuit electric mixt: caracteristici, cum funcționează, cum se face

Circuit electric mixt: caracteristici, cum funcționează, cum se face

Un circuit electric mixt este unul care rezultă din combinarea a două configurații de bază: circuite de serie și circuite paralele. Acestea sunt cele mai comune ansambluri din viața de zi cu zi, deoarece rețelele electrice convenționale rezultă din amestecul de circuite secvențiale și paralele. Pentru a