15 Semne ale comportamentului etic al cercetătorului

Unele dintre semnele cheie ale comportamentului etic al cercetătorului sunt onestitatea, respectarea legalității, nediscriminarea, responsabilitatea socială, orientarea adecvată sau îngrijirea animalelor.

Deoarece cercetarea implică adesea o colaborare și o coordonare foarte mare între numeroși oameni în diverse discipline și instituții, standardele etice promovează valori esențiale pentru munca colaborativă, cum ar fi încrederea, responsabilitatea, respectul reciproc și justiția.

De exemplu, numeroase standarde etice în cercetare, cum ar fi linii directoare privind drepturile de autor, drepturile de autor și brevete, politicile de schimb de date și regulile de confidențialitate în cadrul evaluării inter pares, sunt menite să protejeze interesele de proprietate intelectuală, încurajând în același timp colaborarea.

15 Semne ale comportamentului etic al cercetătorului

Având în vedere importanța eticii în realizarea cercetării, nu trebuie să fie surprinzător faptul că multe asociații profesionale, agenții guvernamentale și diferite universități au adoptat coduri, reguli și politici specifice legate de etica cercetării.

Multe agenții guvernamentale, cum ar fi Institutele Naționale de Sănătate, Administrația Alimentelor și Medicamentelor, Agențiile de Protecție a Mediului și Departamentele Agriculturii, au elaborat reguli etice care trebuie îndeplinite de cercetători finanțați.

Politicile etice ale cercetării influente includ:

  • Declarația de la Singapore privind integritatea investigațiilor
  • Societatea Americană de Chimie
  • Codul de conduită al medicului profesionist
  • Codul de etică (Societatea Americană de Științe Clinice de Laborator)
  • Asociația Americană de Psihologie
  • Principiile etice ale psihologilor și Codul de conduită, etică și responsabilitate profesională (Asociația Antropologică Americană)
  • Declarație privind etica profesională (Asociația americană a profesorilor universitari)
  • Codul de la Nuremberg
  • Declarația de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale.

Ceea ce urmează este un rezumat aproximativ și general al unor semne de comportament etic pe care un cercetător trebuie să le posede.

- Cinstea

Se bazează pe dorința de a fi cinstit în toate comunicările științifice. Furnizați cititorului rapoarte, date, rezultate, metode, proceduri și statutul publicațiilor în mod cinstit. Nu fabricați, falsificați sau distorsionați date. Nu trișa colegii, sponsorii cercetării sau publicul.

Ar trebui să se evite posibilele abateri în proiectarea experimentală, analiza datelor, interpretarea datelor, evaluarea reciprocă, deciziile de personal, acordarea de granturi, mărturiile experților și alte aspecte ale cercetării în care obiectivul este așteptat sau necesar.

Evitați sau minimalizați prejudecată sau auto-înșelăciune. Dezvăluiți interese personale sau financiare care ar putea afecta ancheta.

3 - Integritate

Păstrați promisiunile și acordurile, acționați cu sinceritate, luptați pentru coerența gândirii și acțiunii.

4 Îngrijire

Evitați neglijența și neglijența, examinați cu atenție și cu atenție munca voastră și cea a colegilor dumneavoastră.

Menținerea înregistrărilor bune ale activităților de cercetare, cum ar fi colectarea datelor, proiectarea cercetării și corespondența cu agențiile sau revistele.

5 - Deschidere

Partajați datele, rezultatele, ideile, instrumentele și resursele. Fiți deschisi la critici și idei noi.

Patente de onoare, drepturi de autor și alte forme de proprietate intelectuală. Nu utilizați date, metode sau rezultate nepublicate fără permisiune.

Acordați o recunoaștere sau un credit adecvat pentru toate contribuțiile la cercetare. Nu plăgi niciodată.

7- Confidențialitate

Protejați comunicările confidențiale, cum ar fi documentele sau subvențiile prezentate spre publicare, dosarele de personal, secretele comerciale sau secrete și dosarele pacienților.

8- Publicare responsabilă

Publicați pentru a avansa cercetarea, pentru a nu putea avansa la etapa următoare. Evitați publicarea inutilă și dublă.

9 - Orientare responsabilă

Ajutați la educarea, ghidarea și consilierea studenților. Promovați bunăstarea lor și permiteți-i să ia propriile decizii.

10- Responsabilitatea socială

Să se străduiască să promoveze binele social și să prevină sau să atenueze daunele sociale prin cercetare, educație publică și promovare.

Evitați discriminarea față de colegi sau studenți, în funcție de gen, rasă, etnie sau alți factori care nu au legătură cu competențele și integritatea științifică.

12- Concurență

Menținerea și îmbunătățirea propriei competențe și a experienței profesionale prin intermediul educației și al învățării pe tot parcursul vieții. Luați măsuri pentru promovarea concurenței în domeniul științei în ansamblu.

13 - Legalitatea

Cunoașteți și respectați legile și politicile instituționale și guvernamentale relevante.

14- Îngrijirea animalelor

Să arate respectul și îngrijirea animalelor atunci când sunt utilizate în cercetare. Nu efectuați experimente inutile sau prost concepute cu animale.

15- Protecția subiecților umani

Atunci când efectuați cercetări la om, este important să minimalizați daunele și riscurile și să maximizați beneficiile.

Respectați demnitatea umană, intimitatea și autonomia. Luați măsuri de precauție speciale pentru populațiile vulnerabile și încercați să distribuiți în mod echitabil beneficiile și povara anchetei.

De ce sunt aceste semne importante?

Majoritatea cercetătorilor doresc să primească un credit pentru contribuțiile lor și nu doresc ca ideile lor să fie furate sau dezvăluite prematur.

Multe dintre aceste standarde etice contribuie la asigurarea că anchetatorii pot fi răspunzători față de public.

De exemplu, politicile federale privind abaterile în cercetare, conflictele de interese, protecția ființelor umane și îngrijirea și utilizarea animalelor sunt necesare pentru a se asigura că cercetătorii care sunt finanțați din bani publici pot fi trași la răspundere. publicului

Standardele etice în cercetare ajută și la crearea unui sprijin public pentru cercetare.

Oamenii sunt mai predispuși să finanțeze un proiect de cercetare dacă pot avea încredere în calitatea și integritatea cercetării.

În cele din urmă, multe dintre standardele de cercetare promovează o serie de alte valori morale și sociale importante, cum ar fi responsabilitatea socială, drepturile omului, bunăstarea animalelor, aplicarea legii și sănătatea și siguranța publică.

Erorile etice în cercetare pot afecta în mod semnificativ subiecții umani și animale, studenții și publicul.

De exemplu, un cercetător care inventează date într-un studiu clinic poate răni sau chiar ucide pacienții, iar un cercetător care nu respectă reglementările și liniile directoare privind radiațiile sau siguranța biologică poate pune în pericol sănătatea și siguranța acestora sau a sănătății personalul și alte persoane.