6 niveluri de organizare ecologică: Ce și ce sunt?

Nivelurile organizării ecologice sunt individuale, populație, comunitate, ecosistem, biosferă și biome. Acestea descriu dispunerea organismelor biologice în raport unul cu celălalt, fiind o clasificare și organizare a diferitelor ecosisteme.

Aceste ecosisteme pot fi studiate la niveluri mici sau mari. La cel mai simplu nivel al ierarhiei sunt organisme individuale, unde interacțiunile cu alte organisme nu sunt luate în considerare.

Prin urcarea ierarhiei, ecologiștii au găsit modalități mai complexe de a descrie relațiile dintre organisme.

Acestea culminează în biosferă, care descrie totalitatea tuturor ființelor vii de pe planeta Pământ.

Nivelurile de organizare ecologică

1- Persoane fizice sau organisme

Persoanele sau organismele constituie unitatea de bază în domeniul ecologiei. La fiecare nivel, unitatea biologică are o structură și o funcție specifică.

La acest nivel se studiază forma, fiziologia, comportamentul, distribuția și adaptările în raport cu condițiile de mediu.

Organisme sau indivizi asemănătoare au potențialul de a traversa și de a produce descendenți fertili (care sunt numiți apoi specii). Organismul sau individul își desfășoară independent toate procesele de viață.

O persoană sau un organism este complet adaptat la mediul său. Are o viață definită, care include etape precum nașterea, eclozarea, creșterea, maturitatea, senescența, îmbătrânirea și moartea. Concurența, mutualismul și predarea sunt diferite tipuri de interacțiune între organisme.

Aspectele evoluției sunt utilizate pe scară largă în studiul acestui nivel. La acest nivel, ecologia se ocupă de dezvoltarea biologică, morfologică și fiziologică a organismelor individuale ca răspuns la mediul lor natural.

2- Populația

O populație ecologică este alcătuită dintr-un grup de indivizi dintr-o anumită specie care trăiesc într-o anumită zonă geografică la un moment dat și care funcționează ca o unitate de comunitate biotică.

Populațiile includ persoane din aceeași specie, dar pot avea caracteristici genetice diferite, cum ar fi culoarea și dimensiunea părului, a ochilor și a pielii între ele și alte populații.

De exemplu, indivizii de elefanți sau tigrii dintr-o zonă constituie o populație. În general, interacțiunile dintre populații sunt studiate. Aceste interacțiuni pot fi cele ale unui prădător și ale pradă sau un parazit al gazdei.

Concurența, mutualismul, commensalismul, parazitismul și predarea sunt diverse tipuri de interacțiuni.

3 Comunitate

Comunitățile includ toate populațiile dintr-o anumită zonă la un moment dat. O comunitate include populații de organisme de specii diferite.

De exemplu, populațiile de pește, somon, crabi și hering coexistă într-un loc definit, formând o comunitate ecologică.

Organizația comunității biotice rezultă din interdependența și interacțiunile dintre populațiile diferitelor specii dintr-un habitat. Este un set de populații de plante, animale, bacterii și ciuperci care trăiesc într-o zonă și interacționează unul cu celălalt.

O comunitate biotică are o compoziție și structură de diferite specii, cum ar fi animale, plante și descompuneri (adică bacterii și ciuperci).

4-ecosistem

Ecosistemele, ca parte a naturii, sunt locul în care organismele vii interacționează între ele și cu mediul lor fizic.

Un ecosistem este compus dintr-o comunitate biotică, integrată cu mediul său fizic prin schimbul de energie și reciclarea nutrienților.

Ecosistemele pot fi recunoscute ca unități autoreglabile și autonome ale biomei, cum ar fi un iaz sau o pădure.

Un ecosistem are două componente de bază: abiotic (nu viu) și biotic (organisme vii). Componentele abiotice cuprind materiale anorganice cum ar fi carbon, azot, oxigen, CO2, apă etc., în timp ce componentele biotice includ producătorii, consumatorii și descompunerea.

5-Biome

Un biom, în termeni simpli, este un ansamblu de ecosisteme care prezintă caracteristici similare cu factorii lor abiotici adaptați la mediul lor.

Biomes sunt unități de teren cu o limită naturală care au un mozaic de terenuri care în general reprezintă ecosisteme diferite.

Este o unitate regională mare, caracterizată printr-un tip important de vegetație și faună asociată, care se află într-o anumită zonă climatică.

Biomul include toate comunitățile asociate în curs de dezvoltare și asociate care se găsesc în aceeași regiune climatică, de exemplu biomeni forestieri, biomasă pășunilor și savană, biome deșert etc.

La scară globală, toate biomesturile terestre și sistemele acvatice de pe Pământ constituie biosfera.

6- Biosfera

Când luăm în considerare toate diferitele biomi, fiecare amestecat în celălalt, cu toate ființele umane care trăiesc în multe zone geografice diferite, formăm o imensă comunitate de ființe umane, animale, plante și microorganisme în habitatele lor definite.

O biosferă este suma tuturor ecosistemelor stabilite pe planeta Pământ. Este componenta vie (și descompusă) a sistemului pământ.

Toată zona locuită a pământului și atmosfera sa, inclusiv componentele vii, se numesc biosfere. Mediul global cuprinde trei subdiviziuni principale:

  • hidrosfera care include toate componentele apei
  • litosfera care cuprinde componentele solide ale crustei pamântului
  • atmosfera formată de stratul de ozon al Pământului.

Biosfera constă din atmosfera inferioară, pământul și oceanele, râurile și lacurile, unde se găsesc ființe vii.

Implicit, biosfera include clima, geologia, oceanele și poluarea umană. Acest nivel de analiză poate părea abstract, dar deseori are aplicații practice.

Schimbările climatice globale, de exemplu, analizează modul în care distrugerea unui ecosistem - de exemplu, pădurea tropicală din Amazon - poate duce la o pierdere a reglementării climatice globale și poate afecta viața într-o parte a Pământului îndepărtată de Amazon.