Ce este un lanț de aprovizionare?

Lanțul de aprovizionare este un set de organizații care sunt legate între ele pentru a asigura executarea corectă a unui proces productiv.

Este un set de operațiuni care pornesc în realizarea materiei prime și se termină în distribuția produsului (Rouse, 2017).

În acest sens, furnizorii, producătorii, distribuitorii și consumatorii sunt conectați astfel încât un produs să poată fi fabricat cu succes, având la dispoziție toate intrările necesare pentru producția acestuia în perioadele stabilite.

Lanțul de aprovizionare este în principal legat de procesele de furnizare a materiei prime, transformarea acesteia și distribuția ulterioară a produsului finit.

Acesta urmărește să reglementeze timpii, cantitățile și procesele necesare pentru a realiza transformarea menționată economic și eficient.

Obiectivul principal al acestei rețele de organizații este de a garanta satisfacția consumatorului final, asigurându-se, în același timp, costurile, timpul și procesele de producție din cadrul fiecărei organizații implicate.

Din acest motiv, sunt acoperite toate activitățile legate de gestionarea logisticii, coordonarea și colaborarea între diferitele organizații implicate în lanțul de aprovizionare.

Care este lanțul de aprovizionare?

Lanțul de aprovizionare provine din necesitatea ca organizațiile să coordoneze simultan și eficient mai multe procese.

Acest lucru se datorează faptului că nicio companie nu poate controla fluxul de informații, producție și distribuție fără ajutorul agenților externi (Investopedia, 2017).

Prin urmare, lanțul de aprovizionare este definit ca un set sau o rețea de organizații care lucrează între ele pentru a se asigura că toate procesele productive ale unei companii sunt controlate și reglementate.

Aceste procese includ cele legate de talentul uman, cele necesare pentru fabricarea unui produs și distribuirea ulterioară a acestuia.

Sfârșitul lanțului de aprovizionare este de a obține bunăstarea globală. În acest fel, companiile implicate reușesc să fie profitabile și eficiente, iar consumatorul final rămâne satisfăcut.

În mod normal, lanțurile de aprovizionare își încep gestionarea prin analizarea tipului de produs care urmează a fi fabricat.

Astfel se concentrează pentru a alege materiile prime potrivite pentru producția lor, planifică procesele de fabricare, depozitare și distribuire a produsului finit. În cele din urmă, lanțul de aprovizionare se termină cu consumul produsului.

În cazul în care o eroare este comentată în oricare dintre etapele lanțului de aprovizionare, rezultatele acesteia pot fi afectate grav.

Funcțiile lanțului de aprovizionare

Principala funcție a lanțului de aprovizionare este de a realiza în mod eficient procesul de producție al unui produs, pornind de la achiziționarea de materii prime până la livrarea produsului finit către consumatorul final.

În cadrul acestor funcții, interacționează diverși agenți, inclusiv furnizori, producători, transportatori, distribuitori, furnizori și consumatori finali.

Beneficiile lanțului de aprovizionare

Datorită lanțurilor de aprovizionare, companiile pot obține beneficii cum ar fi reducerea costurilor și gestionarea mai bună a stocurilor necesare pentru fabricarea și comercializarea diferitelor produse (Leeman, 2010).

De asemenea, este important să menționăm că, datorită lanțurilor de aprovizionare, calitatea serviciului pentru clienți poate fi îmbunătățită, iar procesele de achiziție, producție și vânzări sunt mult mai eficiente.

Datorită celor menționate mai sus, un lanț de aprovizionare a devenit una dintre prioritățile companiilor cu viziune de succes.

Acest lucru se datorează faptului că acestea permit existența unor relații mai bune între clienți și furnizori. Prin urmare, un lanț de aprovizionare poate oferi avantaje competitive celor care le folosesc.

Gestionarea lanțului de aprovizionare

Este important de menționat că, pentru a obține o bună gestionare a lanțurilor de aprovizionare, multe dintre companii, în vederea succesului, utilizează procesele logistice drept principalul pas pentru dezvoltarea lor.

Logistica este procesul de planificare și realizare a acțiunilor care permit controlul expedierii produselor sau serviciilor în termenele stabilite și în sumele indicate.

Procesele logistice sunt utile pentru a facilita și a accelera producția de bunuri în cadrul lanțului de aprovizionare, asigurându-se că clientul final este satisfăcut și companiile sunt profitabile.

În acest sens, lanțurile de aprovizionare urmăresc patru elemente fundamentale: calitatea, cantitatea, timpul și costul.

Modul în care este asigurată gestionarea corectă a acestor patru elemente trebuie să se schimbe în mod constant în funcție de cerințele pieței.

Este important de menționat că managementul oricărui lanț de aprovizionare poate fi afectat de factori interni și externi. Acești factori pot facilita funcționarea corectă.

Tehnologia și relația sa cu lanțurile de aprovizionare

În prezent, avem factori externi care ne permit să desfășurăm activități mult mai eficient.

Deoarece eficiența este una dintre principalele calități ale tehnologiei, aceasta este un factor favorabil pentru companii și, în același timp, pentru lanțurile de aprovizionare.

Tehnologia permite accesul la internet, rețelele sociale și facilitarea schimbului de date și informații pentru baza de date a companiei sau studii de piață. Printre alte aspecte care beneficiază companiile (Charu Chandra, 2007).

Cine folosește lanțul de aprovizionare?

Lanțul de aprovizionare poate fi utilizat de diferite tipuri de organizații, care sunt împărțite în principal în trei tipuri:

Firmele industrializate

Aceste companii mențin o producție largă și complexă. Din acest motiv, procesele lor de furnizare, procesele de management și logistica devin dependente de depozitele sau furnizorii disponibili în acel moment, precum și de cei care își produc linia de produse.

Societăți comerciale

Spre deosebire de companiile industrializate, acestea au un lanț de aprovizionare mai puțin complex.

Acestea respectă exercițiul de a primi și de a transporta produsul în locurile în care este comercializat (Hugos, 2003).

Companiile de servicii

Aceste companii se referă la cele care au lanțuri de aprovizionare de bază. Aceștia sunt responsabili pentru mobilizarea produsului de la comercianți până la destinația finală, adică clientul.