Teoria Generării Spontane: Origini, Poziții și Experimente

Teoria generării spontane sau autogenezei indică faptul că originea unui anumit tip de viață, atât animal cât și vegetal, ar putea să apară spontan. Această teorie biologică susține că noua viață ar veni din materie organică, materie anorganică sau din combinația acestora.

Această teorie apare din faptele cu care omul se confruntă și observă zilnic. De exemplu, există ocazii când se deschide un container de alimentare sigilat și se observă că a fost dezvoltat un mini ecosistem. Acolo putem observa prezența unor ființe vii ale regatului vegetal și ale regnului animal.

Din aceasta ne putem întreba: de unde au provenit aceste organisme, când totul părea inert? Această întrebare a fost solicitată de oameni deoarece există, determinată de nevoia de a conserva alimentele, de a evita propagarea exemplarelor nedorite și de a promova reproducerea speciilor pentru utilizarea lor.

Pentru a găsi o explicație, ființele umane aplică o observație directă din cele cinci simțuri. Apoi a ajuns să descopere procesele de reproducere a speciilor de animale și plante și metodele de conservare a materialelor și a hranei. Cu această cunoaștere el a controlat niște dăunători în recoltă și a înțeles ciclurile de bază ale naturii.

Origini și istorie

Grecia este leagănul civilizației pentru cultura occidentală. În cadrul acestei societăți găsim primii filozofi care îndeplinesc sarcina de a investiga, colecta, formula și difuza teorii despre existență.

La început, această sarcină se limita la formularea de teorii despre zei și logica dorințelor și capriciilor lor. Observarea comportamentului materialelor și propria lor natură i-au determinat să încheie ca fiind inutile teoriile bazate pe capriciile entităților divine.

Tales of Miletus

În secolul V a. C. (624-546) îl găsim pe Thales of Mileto, filozoful care a fost format în Egipt. Împreună cu alți experți multidisciplinari, el a fost responsabil de căutarea de răspunsuri și de stabilirea unor principii bazate pe observarea și compararea datelor.

El ajunge la explicații și demonstrații foarte avansate pentru timpul său, dând începutul științei ca fapt istoric. Din speculațiile sale formulează legi invariabile pentru a explica dinamica vieții.

Dar, ca și predecesorii săi, el nu găsește explicații pentru fenomenele din afara logicii sale și îi recurge la explicarea lor prin intermediul unor capacități extraordinare.

Socrate

În Grecia în sine, un alt filozof important se evidențiază în calea formulării explicației la generația vieții. Este vorba de Socrate, care a trăit între anii 470 și 399 a. C.

El sa dedicat să investigheze virtutea vieții în sine și a eticii, în căutarea cunoașterii în sine. Contribuția sa fundamentală este în dialectica, o metodă care constă în confruntarea ideilor opuse pentru a găsi adevărul.

Platon

Aristocles, mai cunoscut sub numele de Platon, a trăit între 417 și 347 î.Hr. C. El a fost discipol al lui Socrates și va da naștere la academie unde se vor găsi toate specialitățile.

Ca și predecesorii săi, ea dă valoare legilor materiei, dar statele care contează nu există de la sine, că ideile au și legile lor imobile și că acestea sunt cele care domină legile materiei.

Ipoteza lui Aristotel

Aristotel, care a trăit și în Grecia între 384 și 322 a. C., a fost un discipol al lui Platon. Acesta va fi responsabil pentru ridicarea teoriei generării spontane, pe baza principiului că viața este generată de ea însăși din materiale inerte cu necesitate pură și de condițiile ideale.

Prin observație, el a ajuns la concluzia că unele forme de viață au provenit din noroi încălzit de razele soarelui. Magogii și mormolocii au căzut spontan din noroi.

Pentru el a fost evident că, când apa din băltoaci a uscat, tot ceea ce a trăit în ea a murit și că atunci când au început ploile și iazul sa format din nou sub căldura soarelui, ar fi ieșit mormoloci, pești și viermi fermentarea materiei inerte.

Principii active și pasive

Aristotel a afirmat că fiecare ființă vie a apărut din combinația a două principii: cea activă și cea pasivă. De exemplu, din carcasele moarte ale animalelor (principiu activ), muștele s-au născut prin acțiunea aerului și a căldurii (principiul pasiv).

Conduită de aceste observații, Aristotel a ajuns la concluzia că viața a fost generată atunci când condițiile erau adecvate. De aceea, el a formulat ipoteza de abiogeneză, care este apariția vieții din elemente nebiologice, de asemenea cunoscute ca ipoteze de generare spontană.

Poziția lui Aristotel

Contribuția lui Aristotel la calea științei este importantă, deoarece ajunge la concluziile sale din observația continuă a unui set de factori. Ea generează o ipoteză sau răspuns așteptat și o confirmă în rezultate.

Procedura folosită conferă teoriei sale o greutate incontestabilă care va dura sute de ani. În timp, teoria abiogenezei ar fi respinsă. Cauza are de a face cu motivele pe care le-a susținut atât de mult și este gestionarea condițiilor.

În cazul lui Aristotel, teoriile și principiile lui au fost pierdute după moartea sa. Civilizația greacă a căzut în decadență, iar cea romană a înlocuit-o, în care anumite trăsături culturale au fost păstrate superficial.

Când Imperiul Roman are declinul și creștinismul este stabilit, scrierile lui Aristotel, Platon și alți filozofi greci clasici sunt preluați și adaptați la confortul viziunii obscurante, transformând generația spontană într-o lege incontestabilă.

Poziția lui Van Helmont

Mult mai târziu, fizicianul, alchimistul și chimistul belgian Jean Baptiste van Helmont a decis să confirme teoria abiogenezei.

Pentru aceasta a efectuat un experiment cu un salcie. A pus-o într-un recipient izolat pe uscat, cântărit și udat cu apă. După 5 ani, el a descoperit că pomul a crescut cu 75 kg în greutate, în timp ce pământul a pierdut doar 900 de grame. El a ajuns la concluzia că apa este singurul element vital.

Experimente principale

Experimentul Van Helmont

Un alt experiment al lui van Helmont a fost acela pe care la făcut cu haine murdare și grâu. Le-a pus într-un recipient deschis. La trecerea a 21 de zile, proba și-a schimbat mirosul și a fermentat atunci când a fost combinată, rezultând șoareci nou-născuți cu o compoziție fizică perfectă.

Aceste șoareci s-ar putea împerechea perfect cu alte șoareci născuți din crucea specimenelor de ambele sexe.

Aceste experimente au fost efectuate în condiții controlate: măsurători, timp și tratamentul anterior al terenului. Asta a fost suficient pentru a confirma ipoteza lui Aristotel pentru încă o sută de ani.

Experimentele lui Francisco Redi

Francisco Redi nu a fost convins că muștele au fost generate de putrezirea cărnii. Acest doctor, poet italian și om de știință, a observat că carnea a fost vizitată de muște și apoi au apărut niște viermi albi care au devorat carnea și apoi au devenit muguri ovale.

A luat niște viermi și a putut observa cum au ieșit aceste muște identice cu cele care au aterizat pe carne.

Pe baza acestor observații, Redi a stabilit să efectueze un experiment controlat, plasând bucăți de carne în trei recipiente de sticlă egale. Unul acoperit cu o cârpă, altul acoperit cu o acoperă de plută și altul deschis. Apoi, aș compara rezultatele.

Câteva zile mai târziu carnea descoperită a arătat prezența viermilor. În timp ce ceilalți, în ciuda faptului că s-au descompus, nu prezintă viermi.

Repetarea experimentului

Pentru a scăpa de îndoială, a repetat experimentul cu un alt recipient de sticlă cu carne, de data aceasta acoperit cu tifon pentru a lăsa aerul să treacă. În acest caz, muștele au lăsat larvele depuse pe tifon pentru a intra în sticlă.

În ciuda demonstrației lui Redi, generația spontană a continuat să aibă mulți apărători puternici. Din acest motiv și pentru a se proteja de eventualele represalii, el a fost forțat să afirme că, în anumite condiții, era posibilă abiogeneza.

Cu toate acestea, el a lăsat posterității o frază care sintetizează concluziile sale: "Toate lucrurile vii provin dintr-un ou și acest lucru de la cei vii".

Needham vs Spallanzani, o provocare vitală

Nu este mulțumit de rezultatele lui Redi, ani mai târziu un biolog și un cleric englez pe nume John Turberville Needham se implică în secret într-un duel științific cu Lázaro Spallanzani. Primul a vrut să dovedească validitatea generației spontane, iar al doilea a vrut să o demonteze o dată pentru totdeauna.

Clerul a efectuat un experiment care a agitat broaștele organice timp de două minute pentru a ucide microorganismele care i-au lăsat să se odihnească în recipiente deschise, deoarece a afirmat că aerul este esențial pentru viață. Câteva zile mai târziu a arătat că organismele vii create spontan au reapărut.

Lazaro nu a fost mulțumit de rezultatele clericului vitalist. El și-a făcut propriul experiment, dar de data aceasta fierbe supa de cultură mai mult timp. El a lăsat containerele în repaus, unele complet închise și altele deschise.

În recipiente închise, materialul a rămas fără prezența unor noi organisme, în timp ce în containerele deschise s-au format noi organisme vii.

Încorporarea containerelor semi-închise

Confruntându-se cu argumentele vitaliștilor, că, în primul rând, focul excesiv a distrus viața și că a revenit pe calea aerului, naturalistul italian a răspuns prin a face același experiment, care fierbe doar două ore, dar de această dată a adăugat un al treilea grup de containere semi-închise care au permis intrarea aerului.

Pe măsură ce aerul ar putea intra, microorganismele ar putea intra, de asemenea, care au generat și viața în acestea. Din această cauză nu a existat niciun acord asupra concluziilor și generația spontană ar putea continua un alt secol.

Celulele vieții

Cuvântul celulă a început să fie folosit în 1665, când omul de știință englez Robert Hooke a observat prin microscop că plută și alte fibre vegetale au fost formate din cavități mici separate prin pereți, ca celulele albinelor.

În 1831, botanistul Robert Brown, de origine scoțiană, a observat prezența unor elemente uniforme în interiorul celulelor, descoperind nucleul celular.

Aceste două elemente au fost cheia, astfel încât, în 1838, botanistul german Matthias Schleiden și zoologul belgian Theodor Schwann și-au dat seama că cei doi au ajuns la aceleași concluzii studiind două împărății diferite ale naturii separat.

Nașterea teoriei celulare

Astfel, prin realizarea investigațiilor - una în plante și cealaltă în animale - ei au formulat postulatele fundamentale ale teoriei celulare. Practic, această teorie afirmă că toate organismele vii sunt compuse din una sau mai multe celule, fiecare celulă provine din alte celule, iar caracteristicile ereditare provin din acestea.

Celulele și reproducerea lor au pus o dentă în teoria generării spontane. Totuși, generația spontană a rămas valabilă pentru că nu a fost refuzată.

A durat câțiva ani pentru ca aceasta să fie definitiv refuzată în 1859 de către Academia de Științe din Paris, când a cerut un premiu pentru a dovedi dacă generația spontană era validă sau nu.

Experimente Pasteur

Chimistul francez Louis Pasteur (1822 - 1895) sa dedicat studierii celulelor. El a rafinat experimentele predecesorilor săi folosind un tip de container de sticlă care are un gât foarte lung, în formă de S.

În acest recipient a turnat un bulion de carne fiartă anterior și la lăsat în repaus. A lăsat aerul să-și pătrundă gura subțire. Când a verificat că nu sa dezvoltat o viață în supă, el a disecat gâtul sticlei.

Acest lucru a demonstrat că microorganismele nu au reușit să contamineze cultura deoarece au fost depozitate acolo, așa că a demonstrat că microbii cauzează poluare și boli.

Dar, deși au discreditat această teorie pentru că nu era medic, teoria abiogenezei care a fost impusă de mai bine de două mii de ani a fost definitiv dezaprobată.

Subiecte de interes

Teorii despre originea vieții.

Teoria chimosintetică.

Creaționismul.

Panspermie.

Teoria lui Oparin-Haldane.