Scenariul economic al durabilității

Scenariul economic al durabilității este procesul prin care se realizează o dezvoltare economică echilibrată și armonizată între om și mediul înconjurător. Se bazează pe căutarea permanentă a bunăstării umane, dar ținând seama de limitările stabilite de disponibilitatea resurselor naturale.

Există un nou scenariu economic, politic și social pentru viața de pe planetă, bazat pe durabilitate. În lumea de astăzi este recunoscută necesitatea de a armoniza obiectivele economiei cu conservarea naturii, astfel încât interesele producției să fie aliniate la mediul înconjurător.

Sustenabilitatea pornește de la două premise sau idei de bază. Primul este nevoia de a conserva resursele existente pentru a servi generațiilor actuale și viitoare.

Al doilea este limitarea impusă mediului pentru exploatarea resurselor sale, având în vedere tehnologia și organizarea socială a fiecărei societăți.

Căutarea continuă a unei producții și a unui consum mai mare reduce în mod periculos oferta limitată de resurse naturale. Capacitatea ecosistemelor de a absorbi deșeurile este, de asemenea, epuizantă. Deci, realizarea unui alt mod de a trăi pe planetă este o necesitate.

Bazele durabilității

Durabilitatea se bazează pe o dimensiune ecologică care promovează conservarea resurselor naturale necesare pentru garantarea securității energetice și alimentare.

Cu toate acestea, spre deosebire de școala de limite de creștere care a apărut în anii 1960, durabilitatea ia în considerare nevoile de producție. Adică, el este de acord că producția economică ar trebui să crească odată cu creșterea populației.

Conceptul de durabilitate se concentrează pe recunoașterea faptului că există cu siguranță potențiale și limite în natură, pe lângă complexitatea ecologică a producției de bunuri, care este inspirată de o nouă modalitate de a înțelege provocările umanității în deceniile următoare.

Pe de altă parte, sustenabilitatea promovează un nou mod de a se concentra pe economie, știință și tehnologie, pe baza valorilor sale.

În acest sens, consideră că o nouă alianță între natură și societate ar trebui stabilită printr-o cultură politică și economică diferită bazată pe etica durabilității. Este, într-un cuvânt, un nou mod de a trăi și coexista cu planeta Pământ.

Dimensiuni ale durabilității

Conceptul de durabilitate este foarte complex și are diferite dimensiuni care pot fi clasificate în:

Durabilitatea ecologică sau ecologică

Este necesar ca dezvoltarea propusă să fie complementară și compatibilă cu conservarea mediului. Trebuie să respecte echilibrul ecologic, diversitatea biologică și exploatarea rațională a resurselor naturale.

Sustenabilitatea socială

Este necesar ca modelul de dezvoltare să promoveze întărirea identității culturale a comunităților. Premisele sale fundamentale sunt căutarea unui echilibru demografic și eradicarea sărăciei.

Sustenabilitatea economică

Dezvoltarea economică trebuie să fie echitabilă, eficientă și cu o viziune pe termen lung, gândită pentru generațiile actuale și viitoare.

Sustenabilitatea geografică

Trebuie să evalueze dimensiunea teritorială a diferitelor zone sau medii în procesul de planificare a dezvoltării durabile.

Alte dimensiuni

Alte dimensiuni pe care dezvoltarea trebuie să le ia în considerare sunt durabilitatea culturală, politică și educațională, pentru a asigura menținerea acesteia în timp.

Scenariu economic

Este un model referențial care servește pentru a studia condițiile în care are loc producția de bunuri și servicii. Pentru evaluarea și studiul său, se ia în considerare modul în care factorii economici (capital, teren, forță de muncă, tehnologie) intervin și interacționează în procesul de producție.

Scenariile economice sunt propuse pentru a analiza posibilele situații viitoare privind progresul economiei unei țări sau a lumii. Există mai multe tipuri de scenarii economice:

- Scenariu de referință (bazat pe premise din surse instituționale).

- Scenariu optimist (considerând premise benefice pentru companie / țară cu probabilitate mare de apariție).

- Scenariu pesimist (consideră că există premise nepotrivite pentru compania / țara a cărei posibilitate de apariție este scăzută).

Scenariile economice sunt studiate în lumina regulilor unui anumit sistem de producție: capitalist, socialist, colectivist etc.

Scenariu economic sustenabil

Când vorbim despre scenariul economic al dezvoltării durabile, se face referire la o situație ideală în care are loc procesul productiv. Se bazează pe dimensiunea durabilă a creșterii economice și a dezvoltării în general.

Dimensiunea economică sau scenariul dezvoltării durabile caută atingerea unei bunăstări maxime a populației, ținând seama de limitele impuse de procesul ecologic, deoarece acolo este în cazul în care se află sustenabilitatea.

Economia este modul în care bunurile și serviciile sunt produse, distribuite și consumate într-un sistem economic. Scopul său este satisfacerea nevoilor umane.

Într-o economie bazată pe durabilitate, nu numai că contează cum sunt îndeplinite aceste nevoi umane. De asemenea, aceasta arată modul în care factorii economici interacționează cu mediul.

Adică, în ce condiții se dezvoltă procesul productiv, cum o comunitate obține alimente, apă și locuințe, printre altele. Este important să știm cum este produsă și în ce scop este făcut și dacă este capabil să se auto-susțină sau nu.

Sustenabilitatea economică este posibilă numai atunci când o comunitate sau o țară își poate satisface nevoile fără a distruge resursele naturale. Este necesar ca procesul productiv să fie echilibrat și să fie armonizat cu conservarea mediului.

Rolul administrației în noul scenariu economic, politic și social

Administrația joacă un rol fundamental în societate. Prin procesele administrative, sunt furnizate instrumentele pentru controlul și gestionarea resurselor disponibile. Permite planificarea utilizării resurselor umane, financiare, tehnologice etc. într-o organizație economică sau socială.

Într-o societate în care resursele (apa, pământul, mâncarea, capitalul, printre altele) sunt distribuite inegal, administrarea este vitală. Durabilitatea nu poate fi concepută fără un nou focus administrativ asupra resurselor limitate.

Distribuția inegală a resurselor se numără printre cele mai urgente probleme care trebuie soluționate pentru a realiza o dezvoltare durabilă. Resursele minerale - de exemplu, apa, petrolul, cărbunele - nu sunt distribuite în mod egal pe planetă, nici nu sunt terenuri ferme sau mări și râuri, nici dezvoltare științifico-tehnologică.

Deci, pentru unele societăți, este mult mai dificil să se atingă acest punct de echilibru între realizarea bunăstării sociale și exploatarea resurselor. Astfel, rolul administrației în noul model social, politic și economic propus este fundamental.

Egalitatea trebuie promovată într-o societate profund inegală. Noul scenariu economic, politic și social trebuie să fie incluziv și transparent, cu structuri administrative, atât publice, cât și private, care sunt mai puțin permeabile la corupție.

Instituțiile trebuie să fie mai flexibile și mai eficiente pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii și distribuirea bunurilor produse.