Importanța distribuției apelor continentale în lume și în Mexic

Importanța distribuției apelor continentale în lume și în Mexic este dată de caracterul său indispensabil pentru ființa umană și economie, deoarece este folosit ca apă potabilă.

Apele interioare sunt rezervoare permanente de apă situate pe suprafața pământului sau subteran, aflate la distanță de zonele de coastă. Cu excepția gurilor de râuri și alte corpuri de apă.

Acest tip de apă, în afară de faptul că are un volum limitat, doar 3, 5% din totalul apei de pe planetă, este distribuit inegal în lume și mai ales în Mexic, unde există regiuni cu ape interioare abundente, iar altele sunt foarte rare.

Importanța apei continentale în Mexic și în lume

Apele interioare sunt rezervoare limitate de apă dulce, esențiale pentru viața în orașe și câmpuri.

Râurile, lacurile, zonele umede, luncile, lagunele, ghețarii și sistemele saline interioare sunt clasificate drept ape continentale.

Apele continentale au utilizări diferite:

Alimente și uz casnic

Apa din izvoare și alte surse de apă este esențială pentru viața umană, fie ca o băutură sau ca ingredient în bucătărie. Cu ea, ne scăldăm, spălăm mâncarea și curățăm casa.

industrial

Sursele continentale de apă sunt fundamentale pentru industria de orice tip, indiferent dacă este fabricarea (produse alimentare, textile etc.) sau chimice. Din acest motiv, industriile sunt situate de obicei în apropierea acestor depozite de apă.

agricol

Pentru irigarea culturilor și alimentarea cu apă a efectivelor, este esențial să existe surse de apă continentale. Apa de irigare este transportată prin canale lungi de țevi.

Transport fluvial și comerț

Apele continentale din râuri și lacuri de mare proiect sunt utilizate pentru transportul și comerțul fluvial, facilitând dezvoltarea acestora.

turist

Este, de asemenea, o atracție turistică în râuri și lacuri (canalele Xochimilco din Mexico City, de exemplu).

putere

Apele interioare servesc, de asemenea, generarea de energie hidroelectrică. Barajele mari din Mexic, cum ar fi El Caracol, El Humaya și La Amistad, funcționează datorită acestor surse de apă.

Factorii care influențează distribuția apelor interioare

vreme

Condițiile atmosferice sunt determinante în distribuția acestui tip de apă, deoarece clima depinde de cantitatea de apă dintr-o zonă și de condițiile fizice în care se găsește: solide (floare de gheață), lichide (în râuri sau lagune) sau gaze (umiditate, nori).

Când apa continentală este în stare gazoasă, își pierde sărurile minerale devenind vapori de apă.

relief

Relieful este un alt factor determinant, deoarece cantitatea de apă continentală într-un loc depinde de ea. În funcție de relief, râurile sunt mai lungi sau mai scurte, mai largi sau mai înguste și mai puternice sau nu.

Cum este distribuită apa

Apa continentală este distribuită și circulă prin suprafața terestră prin următorul ciclu hidrologic:

Evaporarea. Acest proces fizic transformă apa care este în stare lichidă la orice temperatură în mări, lacuri, lagune și fluxuri gazoase.

Condensatiei. Apa se ridică de pe suprafața pământului sub formă de vapori și formează nori și umiditate atmosferică

Precipitații. Apare atunci când apa condensată sub formă de picături în nori se răcește și cade pe suprafață.

Filtrarea. Apele de ploaie pătrund în soluri și scurg prin ea, formând canale sau râuri subterane care înconjoară pământul.

Scurgerea. Acestea sunt toate mijloacele prin care apa deversează sau se alunecă printr-un teren. De la un munte la altul, de exemplu.