Cunoașterea filosofică: exemple și caracteristici

Exemple de cunoștințe filosofice pot fi științifice, cum ar fi teoria lui Darwin sau acțiuni de zi cu zi, cum ar fi învățarea de a citi.

Cunoașterea filosofică este cea care derivă din cercetare, citire, observare și analiză a fenomenelor. În acest fel, ea este responsabilă de generarea de idei noi, de observarea evenimentelor specifice și de analiza textelor și a concluziilor date de alți filozofi din istorie (Matei, 2012).

Cunoașterea filosofică este inerentă rasei umane și derivă din observarea comportamentului acesteia. În acest fel, se spune că instrumentele pe care un filozof le folosește pentru a produce cunoașterea sunt analiza și critica.

Analiza permite filosofului să înțeleagă modul în care au apărut și au fost structurate ideile și raționamentul. În acest fel este posibil să se identifice posibilele greșeli și contradicții prezente în discursul filosofic. Critica, pe de altă parte, face posibilă combaterea greșelilor și contradicțiilor constatate în raționament (Strevens, 2017).

În acest fel, este posibil să se propună alternative pentru depășirea acestor diferențe. Critica este modul în care filosofii trebuie să acopere fenomenele de studiu într-un mod general, cu scopul de a înțelege relațiile care există între ele și de a putea să emită noi cunoștințe.

Ați putea fi, de asemenea, interesați să cunoașteți cele mai importante 8 caracteristici ale filosofiei.

Exemple principale de cunoaștere filosofică

1 - Cunoștințe filosofice empirice

Acest tip de cunoaștere este dobândit prin experiență și experiențe personale. Depinde de percepția, repetarea și citirea mediului. Câteva exemple sunt:

 1. Învață să citești și să scrie.
 2. Aflați o limbă
 3. Cunoașteți culorile și numerele.
 4. Oferiți-i un nume mediului nostru.

2 Cunoașterea filosofică teologică

Acest tip de cunoaștere filosofică vă permite să simțiți încrederea sau credința în fața unor fenomene care nu pot fi dovedite.

 1. Crearea universului în 7 zile.
 2. Existența lui Isus Hristos
 3. Descoperirea celor 10 porunci.
 4. Minunile lui Isus Hristos.

3- Cunoștințe filosofice științifice

Cunoașterea se bazează pe verificare și depinde de executarea unor metode riguroase și de practici obiective.

 1. Heliocentrismul (Pământul se învârte în jurul Soarelui).
 2. Teoria gravitației.
 3. Principiul Arhimedei.
 4. Teoria evoluției lui Darwin.

Cunoaștere filosofică intuitivă

Este evident din evenimentele care au loc în zilele noastre. Ea este direct legată de "vox populi" și este accesată prin lumea de zi cu zi.

 1. Știți când o altă persoană este supărată.
 2. Citiți diferitele stări de spirit
 3. Identificați o situație de risc când umblați pe stradă.
 4. Interpretați o privire

Cunoașterea filosofică în sine

Este cea care are legătură cu înțelepciunea. Parte a nevoii de a înțelege natura omului și a gândirii sale. Ridică în mod constant îngrijorări ale căror răspunsuri nu au fost încă furnizate.

 1. Întrebări pentru sine (Cine sunt eu?).
 2. Întrebând despre natura socială a omului.
 3. Analiza comportamentului maselor.
 4. Preocupări legate de viitorul speciei.

Caracteristicile cunoașterii filosofice

Cunoașterea este ceva care este înțeles ca fiind adevărat. Este comun pentru un grup de oameni (comunitate) și este creat din validarea sa, adică este legitimizată.

Tradiția școlii lui Aristotel arată că cunoștințele filosofice pot fi împărțite în mai multe categorii: empirice, teologice, științifice și intuitive.

Acesta este modul în care cunoștințele filosofice empirice se nasc din experiența și experiențele unui individ; teologia este detașată de revelațiile religioase și este valabilă doar pentru cei care cred în ei; omul de știință se naște din experimentarea controlată și din cea intuitivă a percepției lumii care ne înconjoară. Acesta din urmă este cel mai slab dintre toți.

La rândul său, există un fel de cunoaștere filosofică în sine, care trebuie să facă strict cu cultivarea minții și este legată de înțelepciune. Termenul înțelepciune se referă la cunoștințele care conduc viața în cursul său prosper (Hetherington, 2017).

Înțelepciunea se realizează prin reflecție și argumentare. Datorită acestui fapt, filosofii pot propune un model de viață etic și moral corect pentru om.

caracteristici

Caracteristicile prin care stă în evidență cunoașterea filosofică îi permit filozofului să înțeleagă în ce mod și în ce măsură realitatea poate fi cunoscută și înțeleasă.

Filosofia își propune să cunoască toate teoriile gândirii, să le reformuleze problemele și să le investigheze profund pentru a căuta răspunsuri și a propune soluții (Beyer & Burri, 2007).

Cunoștințele științifice apar atunci când omul trebuie să-și cunoască lumea, să înțeleagă originea vieții și să prezică eventualele evenimente viitoare și viitorul speciei. Datorită întregii teorii acumulate, s-au acumulat și întrebări pe care cunoștințele filosofice le ajută să le răspundă (Kusch).

1 - Este rațională

Cunoștințele filosofice sunt canalizate prin logică. Prin urmare, folosiți categorii, concepte și principii logice care vă ajută să vă ocupați de un anumit subiect de studiu. Lipsesc complet un argument emoțional.

2 - Este critică

Transmiteți toate declarațiile printr-un filtru și evaluați validitatea acestuia pentru a determina dacă există contradicții sau probleme cu reclamația dvs. În timpul acestui proces, face judecăți de valoare bazate pe realitatea care predomină.

3 - Este analitic

Deși poate acoperi orice subiect, cunoștințele filosofice se concentrează asupra unor categorii specifice de tot, detaliind concepte și teorii într-un anumit mod.

4 - Este istoric

Cunoașterea filosofică este întotdeauna legată de contextul istoric și social în care are loc.

5 - Este totalizer

După cum sa afirmat mai devreme, cunoașterea filosofică poate cuprinde orice disciplină sau știință.

6 - Este sistematic

Are o ordine specifică. Principiile sale sunt clasificate în concepte și categorii care servesc la susținerea teoriilor și argumentelor în mod coerent (Ayaita, 2010).