matematica

matematică - Care sunt unghiurile externe alternative?  (cu exemple)

Care sunt unghiurile externe alternative? (cu exemple)

Unghiurile externe alternative sunt unghiurile care se formează atunci când două linii paralele sunt interceptate cu o linie secantă. În plus față de aceste unghiuri se formează o altă pereche, care se numește unghiuri interne alternative. Diferența dintre aceste două concepte sunt cuvintele "externe" și "interne" și, așa cum indică și numele, unghiurile externe alternative sunt cele care se formează în afara celor două linii paralele. După cum se vede î

matematică - Operații cu semne de grupare (cu exerciții)

Operații cu semne de grupare (cu exerciții)

Operațiile cu semne de grupare indică ordinea în care trebuie efectuată o operație matematică, cum ar fi adunarea, scăderea, produsul sau diviziunea. Acestea sunt utilizate pe scară largă în școala elementară. Cele mai frecvent utilizate semne de grupare matematică sunt parantezele "()", parantezele "[]" și parantezele curbate "{}". Atunci când

matematică - Descompunerea numerelor naturale (cu exemple și exerciții)

Descompunerea numerelor naturale (cu exemple și exerciții)

Descompunerea numerelor naturale poate să apară în moduri diferite: ca produs al factorilor primari, ca o sumă de puteri de descompunere doi și aditivi. Acestea vor fi explicate în detaliu mai jos. O proprietate utilă care are puterea a două este că cu ei poți converti un număr de sistem zecimal la un număr de sistem binar. De exemplu

matematică - Ce este valoarea absolută și relativă?  (cu exemple)

Ce este valoarea absolută și relativă? (cu exemple)

Valoarea absolută și relativă sunt două definiții care se aplică numerelor naturale. Deși pot arăta similare, nu sunt. Valoarea absolută a unui număr, după cum sugerează și numele său, este cifra însăși care reprezintă acel număr. De exemplu, valoarea absolută a lui 10 este de 10. Pe de altă parte,

matematică - Legile exponenților (cu exemple și exerciții rezolvate)

Legile exponenților (cu exemple și exerciții rezolvate)

Legile exponenților sunt cele care se aplică acelui număr care indică de câte ori un număr de bază trebuie să fie înmulțit de unul singur. Exponenții sunt de asemenea cunoscuți drept puteri. Potențarea este o operație matematică constând dintr-o bază (a), exponentul (m) și puterea (b), care este rezultatul operației. Exponenții sunt u

matematică - Teorema lui Varignon: exemple și exerciții rezolvate

Teorema lui Varignon: exemple și exerciții rezolvate

Teorema lui Varignon afirmă că, dacă în orice patrulater, punctele mediane ale laturilor se alătură continuu, se generează un paralelogram. Această teoremă a fost formulată de Pierre Varignon și publicată în 1731 în cartea Elemente de matematică . " Publicarea cărții a avut loc la ani după moartea sa. Din moment ce Va

matematică - 4 Probleme sumă aleatorie (cu soluții)

4 Probleme sumă aleatorie (cu soluții)

Problemele motivate ale sumelor ne ajută să rezolvăm situațiile care pot fi zilnice; de exemplu, când sunt achiziționate mai multe articole și valoarea lor adăugată pentru a determina suma care trebuie plătită. Utilizarea raționamentului logic poate rezolva aceste probleme. Suma sau adunarea, așa cum implică numele, este o operație matematică care constă în gruparea sau unirea elementelor și astfel formează un set al acestora. Pentru a face o su

matematică - Proprietățile egalității

Proprietățile egalității

Proprietățile egalității se referă la relația dintre două obiecte matematice, fie numere, fie variabile. Este marcat cu simbolul «=», care se întinde întotdeauna între aceste două obiecte. Această expresie este utilizată pentru a stabili că două obiecte matematice reprezintă același obiect; într-un alt cuvânt, că două obiecte sunt același lucru. Există cazuri în care

matematică - Logică matematică: origine, ce studii, tipuri

Logică matematică: origine, ce studii, tipuri

Logica matematică sau logica simbolică este un limbaj matematic care cuprinde instrumentele necesare prin care raționamentul matematic poate fi afirmat sau respins. Este bine cunoscut faptul că în matematică nu există ambiguități. Având în vedere un argument matematic, acesta este valabil sau pur și simplu nu este. Nu poate f

matematică - Teorema lui Lamy (cu exerciții rezolvate)

Teorema lui Lamy (cu exerciții rezolvate)

Teorema lui Lamy afirmă că atunci când un corp rigid este în echilibru și pe acțiunea a trei forțe coplanare (forțe care sunt în același plan), liniile sale de acțiune concurează în același punct. Teorema a fost dedusă de fizicianul și credinciosul francez Bernard Lamy și a provenit din legea sânilor. Este folosit pe

matematică - Disciplina matematică: ce servesc, teoria seturilor

Disciplina matematică: ce servesc, teoria seturilor

Matematica discret corespunde unei zone de matematică care este responsabilă pentru studierea setului de numere naturale; adică mulțimea numerelor numărate finite și infinite, unde elementele pot fi numărate separat, unul câte unul. Aceste seturi sunt cunoscute ca seturi discrete; Un exemplu al acestor seturi sunt numere întregi, grafice sau expresii logice și sunt aplicate în diferite domenii ale științei, în principal în domeniul calculului sau calculului. descriere În

matematică - Principiul multiplicativ: tehnici de numărare și exemple

Principiul multiplicativ: tehnici de numărare și exemple

Principiul multiplicativ este o tehnică care este utilizată pentru a rezolva problemele de numărare pentru a găsi soluția fără a fi necesară listarea elementelor sale. Este, de asemenea, cunoscut ca principiul fundamental al analizei combinatoriale; se bazează pe o multiplicare succesivă pentru a determina modul în care poate să apară un eveniment. Acest princ

matematică - Legile lui Morgan

Legile lui Morgan

Ochii Morgan sunt reguli de inferență folosite în logica propozițională, care stabilesc ceea ce este rezultatul negării unei disjuncții și a unei conjuncții între propoziții sau variabile propoziționale. Aceste legi au fost definite de matematicianul Augustus De Morgan. Legile lui Morgan reprezintă un instrument foarte util pentru a demonstra valabilitatea unui raționament matematic. Mai târziu,

matematică - Motivul lui Moivre: ce constă, demonstrație și exerciții

Motivul lui Moivre: ce constă, demonstrație și exerciții

Teorema lui Moivre aplică procese fundamentale de algebră, cum ar fi puterile și extragerea rădăcinilor în numere complexe. Teorema a fost enunțată de renumitul matematician francez Abraham de Moivre (1730), care a asociat numere complexe cu trigonometrie. Abraham Moivre a făcut această asociere prin expresiile de sân și cosinus. Acest mate

matematică - Interpolarea liniară: metoda, exerciții rezolvate

Interpolarea liniară: metoda, exerciții rezolvate

Interpolarea liniară este o metodă care provine din interpolarea generală a lui Newton și permite să determine prin aproximație o valoare necunoscută care se află între două numere date; că este, există o valoare intermediară. De asemenea, se aplică funcțiilor aproximative, unde valorile f (a) și f (b) sunt cunoscute și dorim să cunoaștem intermediarul f (x) . Există diferite t

matematică - Povestiri ale teoriei lui Milet: În primul rând, al doilea și exemple

Povestiri ale teoriei lui Milet: În primul rând, al doilea și exemple

Prima și a doua teoremă a Tales of Miletus se bazează pe determinarea triunghiurilor de la alte teoreme asemănătoare (prima teorema) sau circumferințe (teorema a doua). Ele au fost foarte utile în diferite domenii. De exemplu, prima teoremă sa dovedit a fi foarte utilă pentru măsurarea structurilor mari atunci când nu exista instrumente sofisticate de măsurare. Thales of

matematică - Rule Sturges: Explicație, Aplicații și Exemple

Rule Sturges: Explicație, Aplicații și Exemple

Regula Sturges este un criteriu utilizat pentru a determina numărul de clase sau intervale care sunt necesare pentru a reprezenta grafic un set de date statistice. Această regulă a fost enunțată în 1926 de matematicianul german Herbert Sturges. Sturges a propus o metodă simplă, bazată pe numărul de eșantioane x care au permis găsirea numărului de clase și a amplitudinii lor de gamă. Norma Sturges

matematică - Teorema lui Bolzano: explicații, aplicații și exerciții rezolvate

Teorema lui Bolzano: explicații, aplicații și exerciții rezolvate

Teorema lui Bolzano afirmă că dacă o funcție este continuă în toate punctele unui interval închis [a, b] și este mulțumită că imaginea "a" și "b" (sub funcție) are semne opuse, atunci ea va exista pentru cel puțin un punct «c» în intervalul deschis (a, b), astfel încât funcția evaluată în «c» să fie egală cu 0. Această teoremă a fost e

matematică - Absolut constant: Concept și Explicație, Exemple

Absolut constant: Concept și Explicație, Exemple

Constantele absolute sunt acele constante care își păstrează întotdeauna valoarea în timpul procesului de calcul. Toate constantele absolute sunt valori numerice, iar în unele cazuri ele sunt reprezentate prin litere care alcătuiesc alfabetul grecesc. Conceptul de magnitudine constantă se referă la cel al cărui valoare rămâne fixă; Aceasta înseamnă că valoarea sa nu se schimbă și rămâne întotdeauna aceeași. Această valoare nu se

matematică - Sistemul Octal: istoric, sistem de numerotare și conversii

Sistemul Octal: istoric, sistem de numerotare și conversii

Sistemul octal este un sistem de numerotare pozițională de bază opt (8); adică este alcătuită din opt cifre, care sunt: ​​0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Prin urmare, fiecare cifră a unui număr octal poate avea orice valoare de la 0 la 7. Numerele octale ele sunt formate din numere binare. Acest lucru se datorează faptului că baza sa este o putere exactă de două (2). Adică, numerele

matematică - Teorema lui Chebyshov: în ce consta, aplicații și exemple

Teorema lui Chebyshov: în ce consta, aplicații și exemple

Teorema lui Chebyșov (sau inegalitatea lui Chebyșov ) este unul dintre cele mai importante rezultate clasice ale teoriei probabilității. Aceasta permite estimarea probabilității unui eveniment descris în termenii unei variabile aleatoare X, oferindu-ne o dimensiune care nu depinde de distribuția variabilei aleatoare, ci de varianța lui X. Teorema

matematică - Distribuții de probabilități discrete: Caracteristici și exerciții

Distribuții de probabilități discrete: Caracteristici și exerciții

Distribuțiile de probabilități discrete sunt o funcție care atribuie fiecărui element al lui X (S) = {x1, x2, ..., xi, ...}, unde X este o variabilă aleatoare discret dată și S este spațiul eșantionului său, probabilitatea că evenimentul menționat apare. Această funcție f a lui X (S) definită ca f (xi) = P (X = xi) este denumită uneori funcția de masă a probabilității. Această masă de pro

matematică - Bayes Teorema: explicații, aplicații, exerciții

Bayes Teorema: explicații, aplicații, exerciții

Teorema lui Bayes este o procedură care ne permite să exprimăm probabilitatea condiționată a unui eveniment aleatoriu A dată B, în ceea ce privește repartizarea probabilității evenimentului B dat de A și distribuția de probabilitate doar a lui A. Această teoremă este foarte utilă, deoarece datorită acesteia putem relaționa probabilitatea ca un eveniment A să apară știind că a apărut B, cu probabilitatea apariției opusului, adică B care apare dat A. Teorema lui Bayes a fo

matematică - Motivația algebrică (cu exerciții rezolvate)

Motivația algebrică (cu exerciții rezolvate)

Argumentarea algebrică constă, în esență, în comunicarea unui argument matematic printr-o limbă specială, care o face mai riguroasă și mai generală, făcând uz de variabilele algebrice și de operațiile definite între ele. O caracteristică a matematicii este rigiditatea logică și tendința abstractă folosită în argumentele ei. Pentru aceasta este n

matematică - Geometria euclidiană: istorie, concepte de bază și exemple

Geometria euclidiană: istorie, concepte de bază și exemple

Geometria euclidiană corespunde studiului proprietăților spațiilor geometrice în care axiomele Euclidului sunt satisfăcute. În timp ce acest termen este folosit uneori pentru a cuprinde geometrii care au dimensiuni superioare cu proprietăți similare, este de obicei sinonim cu geometria clasică sau geometria plat. În secol

matematică - Teorema binomică: Demonstrație și exemple

Teorema binomică: Demonstrație și exemple

Teorema binomică este o ecuație care ne spune cum să dezvoltăm o expresie a formei (a + b) n pentru un număr natural n. Un binomial nu este mai mult decât suma a două elemente, cum ar fi (a + b). De asemenea, ne permite să știm pentru un termen dat de akbn-k care este coeficientul care îl însoțește. Această teo

matematică - Adaugarea aditivilor: aplicatii, partitii, grafica

Adaugarea aditivilor: aplicatii, partitii, grafica

Descompunerea aditivului unui întreg pozitiv este exprimată ca o sumă de două sau mai multe numere întregi pozitive. Astfel, numărul 5 poate fi exprimat ca 5 = 1 + 4, 5 = 2 + 3 sau 5 = 1 + 2 + 2. Fiecare dintre aceste moduri de a scrie numărul 5 este ceea ce vom numi descompunere aditivă. Dacă ne acordăm atenție, putem observa că expresiile 5 = 2 + 3 și 5 = 3 + 2 reprezintă aceeași compoziție; ambele au aceleași numere. Cu toate aceste

matematică - Divizia sintetică: metoda și exercițiile rezolvate

Divizia sintetică: metoda și exercițiile rezolvate

Divizarea sintetică este o modalitate simplă de împărțire a unui polinom P (x) prin oricare dintre formulele d (x) = x - c. Este un instrument foarte util deoarece, pe lângă faptul că ne permite să divizăm polinomiali, ne permite de asemenea să evaluăm un polinom P (x) în orice număr c, care la rândul său ne spune exact dacă acest număr este zero sau nu al polinomului. Datorită algorit

matematică - Homothety: Proprietăți, tipuri și exemple

Homothety: Proprietăți, tipuri și exemple

Homothety este o schimbare geometrică în planul în care, dintr-un punct fix numit center (O), distanțele sunt multiplicate cu un factor comun. În acest fel, fiecare punct P corespunde unui alt punct P 'produs al transformării și acestea sunt aliniate cu punctul O. Apoi homotetul este o corespondență între două figuri geometrice, unde punctele transformate sunt numite homotetice și acestea sunt aliniate cu un punct fix și cu segmente paralele unul cu celălalt. homotecia Ho

matematică - Transformări izometrice: compoziție, tipuri și exemple

Transformări izometrice: compoziție, tipuri și exemple

Transformările izometrice sunt modificări ale poziției sau orientării unei anumite figuri care nu modifică forma sau mărimea acesteia. Aceste transformări sunt clasificate în trei tipuri: traducere, rotire și reflecție (izometrie). În general, transformările geometrice permit să se creeze o figură nouă de la un alt dat. O transformar